Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Konsultacje społeczne

Mając na celu zebranie opinii na temat sposobu wykorzystania i udostępniania nowej przestrzeni, a także odnośnie propozycji programowych planowanych do wdrożenia w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego Akademia Sztuki w Szczecinie przeprowadzi konsultacje społeczne.

Plan konsultacji społecznych

  • Do dnia 30.10.2017 r. przeprowadzenie konsultacji strategicznych i poznanie preferencji lokalnej społeczności w zakresie nowej przestrzeni Pałacu Ziemstwa Pomorskiego udostępnianej na potrzeby działalności kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej.
  • Do 28 lutego 2018 r. przeprowadzenie konsultacji programowych i poznanie preferencji oraz potrzeb lokalnej społeczności w zakresie oferty kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej.
  • Do 31.03.2018 r. podsumowanie i przygotowanie raportu z konsultacji.
  • Do 30.04.2018 r. upublicznienie wyników konsultacji.    

 

Interesariusze konsultacji społecznych

W konsultacjach uczestniczyć mogą mieszkańcy Szczecina, województwa zachodniopomorskiego oraz turyści i goście przebywający w naszym regionie a także instytucje (np. szkoły, ośrodki kultury), organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnej, grupy nieformalne, media. Wszystkie osoby i instytucje, które zechcą wyrazić swoją opinię.  

Kontakt w sprawie konsultacji:

konsultacje@akademiasztuki.eu

Akademia Sztuki
×