Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Suplement nr 1 do Raportu z konsultacji społecznych

Analiza wyników dotyczących badania potrzeb i preferencji osób z niepełnosprawnościami.

  1. Wyniki dotyczące badania potrzeb i prefernecji osob niewidzących i słabowidzących
  2. Orientacja w budynku dla osób niewidzących:

-        oznaczenia brajlowskie wyznaczające kierunek przemieszczania się (np. na poręczach schodów) oraz miejsca docelowe (oznaczenie drzwi),

-        plan budynku/kondygnacji w QR kodzie (możliwość odsłuchania oznaczeń, napisów czy ścieżki zwiedzania Pałacu za pomocą syntezytatora mowy w telefonie),

Nie rekomendujemy montowania głośnomówiących planów tyflograficznych. To rozwiązanie niezwykle kosztowne, którego cena jest nieadekwatna do funkcjonalności oraz skali użyteczności dla niewidomych.

  1. Orientacja w budynku dla osób słabowidzących:

-        kontrastujące kolory ścian i podłóg wyznaczające przestrzeń/ciągi komunikacyjne,

-        oznaczenia stopni schodów (pierwszy i ostatni) żółtym lub innym kontrastującym kolorem lub zastosowanie kolorystyki schodów i powierzchni poziomych w taki sposób, aby biegi schodów odróżniały się od powierzchni poziomych,

-        zastosowanie poręczy przy schodach dla większego bezpieczeństwa,

-        zastosowanie nawierzchni i posadzek przeciwodblaskowych,

-        drzwi wewnętrzne powinny być w kontrastowym kolorze w stosunku do powierzchni ścian,

-        tablice informacyjne i oznaczenia drzwi powinny znajdować się na wysokości wzroku,

-        napisy na tabliczkach na drzwiach powinny być wykonane za pomocą czcionki o prostym kroju.

  1. Udział w wydarzeniach artystycznych.

Osoby niewidome i słabowidzące mają ograniczony, utrudniony dostęp do informacji co jest podstawową przyczyną ich bierności w podejmowaniu działań. Promocja oferty lub cykliczność byłaby szansą na większe uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Jednym ze sposobów rozpowszechniania propozycji artystycznych jest bezpośrednie kierowanie oferty, newslettera lub automatycznego powiadomienia do organizacji, stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo np. do Polskiego Związku Niewidomych.

  1. Ważne aspekty oferty:

- pomocni pracownicy,

- przyjazne wnętrze obiektu,

- cykliczność,

- audiodesktypcja dzieł sztuki lub informacje o eksponatach, dziełach sztuki w QR kodach,

- w przypadku wystaw, eksponatów ważne aby niewidomi mogli dotknąć dzieło skoro nie mogą

go zobaczyć. Często zdarza się że nie jest to możliwe.

  1. Dostęp do informacji o wydarzeniach:

-        bezpośrednie informacje wysyłane drogą mailową, newsletter,

-        fanpage na Facebooku.

  1. Preferowane wydarzenia kulturalne i artystyczne:

-        wydarzenia muzyczne, teatralne, wykłady.

  1. Wyniki dotyczące badania potrzeb i preferencji osob niepełnosprawnych ruchowo
  2. Dostępność i orientacja w budynku

-        podjazd, po którym swobodnie wjedzie wózek, brak progów (lub na minimalnym poziomie),

-        poręcz przy schodach i wzdłuż pochylni dla wózków (osoby chodzące z pewnymi trudnościami jak również wspierające się kulą czy laską oraz osoby starsze zawsze zwracają na to uwagę, ponadto niektóre osoby chodzące wolą korzystać ze schodów, a inne wolą wchodzić po podjeździe),

-        w miarę możliwości należy wzynaczyć dodatkowe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy Pałacu,

-        wewątrz budynku powinny znajdować widoczne informacje, gdzie znajdują się przejścia i ciągi komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych,

-        toalety dla osób niepełnosprawnych nie powinny być łączone np. toaletą dla kobiet (dla niepełnosprawnych mężczyzn może stanowic to dyskomfort),

-        w salach koncertowych i widowiskowych należy zwrócić uwagę na wyznaczenie miejsc dedykowanych osobom niepełnosprawnym biorąc pod uwagę widoczność z pozycji siedzącej (należy rownież pamiętać o opiekunach i asystentach osoby wymagającej takiej pomocy).

  1. Dostęp do informacji o wydarzeniach:

-        przez organizacje pozarządowe, w ktorych zrzeszają się, z którymi się identyfikują i z którymi maja częsty kontakt,

-        newsletter, mail wysyłany co jakiś czas z repertuarem i najświeższymi informacjami (ważne jest zamieszczenie informacji, że obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),

-        informacja o ewentualnych zniżkach dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów (wiele osoób o niskim statusie materialnym nie korzysta i nawet nie myśli o korzystaniu z aktywności kulturalnych, ponieważ te kojarzą się im z zakupem drogiego biletu na spektakl czy koncert),

-        w dotarciu z ofertą do osób niepełnosprawnych pomocny będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta w Szczecinie.  

Akademia Sztuki
×