Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Warunki niezmienne

Warunki niezmienne wynikające z kryteriów przetargu, na podstawie których Akademia Sztuki w Szczecinie zakupiła Pałac Ziemstwa Pomorskiego.

Dnia 26 października 2016 r. Akademia Sztuki w Szczecinie zakupiła od PKO Bank Polski S.A. Pałac Ziemstwa Pomorskiego przy al. Niepodległości 40 w Szczecinie. Zgodnie z warunkami przetargu oraz aktem notarialnym (Repertorium A numer 8135/2016) Akademia Sztuki w Szczecinie zobowiązała się, iż w ramach prowadzonej działalności naukowo-dydaktycznej nieruchomość wykorzystywana będzie również do celów kulturalno – oświatowych.

Dodatkowo na terenie nieruchomości uczelnia może prowadzić incydentalną działalność komercyjną lub działalność odpłatną, która służyć będzie realizacji celów statutowych (m.in. odpłatna działalność naukowa, dydaktyczna i oświatowa a także wynajem pomieszczeń czy uruchomienie kawiarni/bufetu dla studentów i artystów).

Akademia Sztuki
×