Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Wyniki ankiety programowej

Budujemy program działań dla Pałacu Ziemstwa Pomorskiego

 

Ankieta była dystrybuowana poprzez reklamę na fanpage Akademii Sztuki w Szczecinie.

Dystrybucja płatna pozwoliła skierować ankietę do mieszkańców Szczecina, zwłaszcza z najbliższych lokalizacyjnie dzielnic.

 

 

 1. Co decyduje o Twoim udziale w wydarzeniu artystycznym?
 • zainteresowanie daną dziedziną sztuki / rozwijanie zainteresowań i pasji 67,3%
 • chęć miłego spędzenia wolnego czasu / relaksu / rozrywki 44,6%
 • chęć spędzenia czasu z rodziną / znajomymi / bliską osobą w ciekawy sposób 37,5%

 

2. Co jest dla Ciebie szczególnie ważne przy korzystaniu z oferty instytucji kultury?

 • jakość i komfort przestrzeni, w której realizowane jest wydarzenie [scenografia, wygodne krzesło, ilość wolnej przestrzeni] 64,4%
 • regularność działalności artystycznej [stałe terminy wydarzeń, program publikowany z wyprzedzeniem] 49,8%
 • godziny otwarcia / realizacji wydarzenia 39,7%
 • czytelny i ciekawy opis poszczególnych przestrzeni [informacje o historii Pałacu, oznakowanie pomieszczeń] 36,3%
 • wyposażenie i warunki techniczne [nagłośnienie, multimedia, usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami, winda] 36%
 • pomocni pracownicy [obsługa uczestników, opieka informacyjna] 25,5%

Inne odpowiedzi wskazywały na jakość programu, poziom występujących artystów i tematykę.

 

3. W jaki sposób chciałbyś być informowany o wydarzeniach kulturalnych Pałacu Ziemstwa Pomorskiego?

 • ogłoszenia na profilu Facebook i stronie internetowej akademiasztuki.eu 86,6%
 • lokalne media [prasa, radio, TV] 37,5%
 • plakaty 35,7%
 • stałe miejsce ogłoszeń przy Pałacu Ziemstwa Pomorskiego [np. słup ogłoszeniowy] 25,7%
 • newsletter [wiadomości e-mail] 24,5%
 • wiadomości SMS 13,8%

 

4. Co powinno wyróżniać ofertę Pałacu?

 • promocja młodych twórców i artystów [wzmocnienie ich rozpoznawalności na arenie krajowej i międzynarodowej] 61,2%
 • prezentacja różnorodności kulturowej / artystyczne projekty międzynarodowe 57,1%
 • promocja artystycznej twórczości regionalnej [województwo i tereny przygraniczne] 56%
 • aktywizacja artystyczna i kulturalna seniorów / projekty międzypokoleniowe 26,1%
 • oferta z zakresu edukacji artystycznej dla młodzieży 25,4%
 • oferta artystyczna włączająca osoby z niepełnosprawnościami i osoby wykluczone [sztuka bez barier] 25,4%
 • oferta artystyczna dla rodzin 16,8%
 • oferta z zakresu edukacji artystycznej dla szkół 14,2%

 

 

SEKCJA druga

1. Jeśli koncerty, to jakie?

 • muzyka instrumentalna 57,3%
 • muzyka jazzowa 52,1%
 • muzyka współczesna 42,7%
 • muzyka klasyczna 39,7%
 • muzyka wokalna 37,1%
 • orkiestra 37,1%
 • muzyka romantyczna 34,1%
 • występy solowe 29,2%
 • kameralistyka 26,2%
 • muzyka barokowa 18%

Inne odpowiedzi: rock, metal, elektronika, muzyka eksperymentalna, przeglądy chórów, folkowa i etniczna, rozrywkowa.

 

2. Jeśli otwarte warsztaty, to jakie?

 • warsztaty twórcze dla dorosłych 55,7%
 • warsztaty i zabawy rozwijające świadomość artystyczną dla dzieci 36,4%
 • teatralne 35,6%
 • instrumentalne 35,2%
 • z zakresu edukacji muzycznej 30,7%
 • wokalne 28%
 • z zakresu muzykoterapii 28%
 • warsztaty dla nauczycieli i instruktorów 22%

Inne odpowiedzi: warsztaty ze sztuki, z grafiki, warsztaty prowadzone przez ciekawych artystów.

 

3. Jeśli wystawy, to jakie?

 • prace uznanych artystów [krajowych i międzynarodowych] 69,7%
 • prace studentów i pedagogów uczelni 66,3%
 • prace mieszkańców Szczecina 57,1%

Inne odpowiedzi: różnorodność i jakość, propozycja warsztatów i wystaw studentów z innych krajów (Berlin, Skandynawia).

 

 

4. Konferencje, wykłady, debaty, spotkania... jakie?

 • Dotyczące kultury 65,7%
 • dotyczące edukacji artystycznej/estetycznej 58,9%
 • dotyczące historii 47,9%
 • dotyczące problemów społecznych 38,9%

Inne odpowiedzi: różnorodność tematyki, teraźniejszość/ przyszłość, debaty z udziałem artystów z całej Polski.

 

 

5. Oferta uzupełniająca?

 • kawiarnia 77,2%
 • zwiedzanie Pałacu Ziemstwa Pomorskiego z przewodnikiem 61,2%
 • sprzedaż prac studenckich 51,1%
 • salon muzyczny 46,3%
 • Inne odpowiedzi: księgarnia, ciemnia fotograficzna, sklep plastyczny ze zniżkami dla studentów, infrastruktura promocyjno-informacyjna.

 

 

Uzyskano 270 odpowiedzi.

 

Wiek respondentów: od 18 do 70.

Najwięcej respondentów w przedziale od 20 do 60.

Płeć:

 • kobieta 55,6%
 • mężczyzna: 43,7%
 • nieokreślona 0,7%

 

Zajęcie:

 • pracuję 50,02%
 • studiuję 29,6%
 • prowadzę działalność gospodarczą 8,2%
 • jestem na emeryturze 7,5%
 • uczę się 3%

 

Akademia Sztuki
×