Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Wyniki I etapu konsultacji

Dystrybucja ankiety: FB AS w Szczecinie oraz podczas Spaceru studyjnego (7 października 2017 r., z mieszkańcami po obszarze rewitalizacji, na którym zaprezentowane zostały planowane przedsięwzięcia ujęte w projekcie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023.
 
Wyniki ankiety (podajemu odpowiedzi, które padały najczęściej):

Pyt. 1 (193 odpowiedzi)

Jakie widzisz atuty Pałacu Ziemstwa Pomorskiego?

położenie w centrum miasta: 88%,

zabytkowa architektura: 87%,

atmosfera miejsca: 50%,

sąsiedztwo dużej galerii handlowej: 16%.

 

Pyt. 2 (185 odpowiedzi)

Oprócz funkcji dydaktycznej dedykowanej studentom, komu jeszcze powinien służyć pałac?

młodzieży: 77%,

dorosłym: 72%,

seniorom: 48%,

dzieciom 37%.

 

Pyt. 3 (191 odpowiedzi)

Czy Pałac Ziemstwa pomorskiego powinien być, w miarę możliwości uczelni, udostępniany turystom?

tak: 73%,

nie: 16%,

nie wiem: 11%.

 

Pyt. 4 (189 odpowiedzi)

W Pałacu Ziemstwa Pomorskiego Akademia Sztuki w Szczecinie powinna:

współpracować z instytucjami kultury: 92%,

funkcjonować zupełnie samodzielnie: 16%.

 

Pyt. 5 (192 odpowiedzi)

W Pałacu Ziemstwa Pomorskiego oczekuję:

koncertów AS w Szczecinie: 83%,

wystaw AS: 80%,

otwartych warsztatów: 80%,

konferencji/wykładów: 80%,

koncertów innych wykonawców:

67%, wystaw innych artystów:

63%, spotkań/wydarzeń: 48%.

 

Pyt. 6 (192 odpowiedzi)

Co może zniechęcić do odwiedzenia Pałacu?

niedostateczna informacja o wydarzeniach: 72%,

brak ciekawej oferty: 60%,

odpłatność: 47%,

brak stałego kalendarza imprez: 41%.

 

Akademia Sztuki
×