Dziekani 2019-2020

Dziekan Kolegium Sztuk Wizualnych
dr hab. Małgorzata Kopczyńska, prof. AS

Dziekan Kolegium Sztuk Muzycznych
dr hab. Barbara Halec, prof. AS

Prodziekan Wydziału Grafiki
dr hab. Ireneusz Kuriata, prof. AS

Prodziekan Wydziału Architektury Wnętrz
dr hab. Andreas Guskos, prof. AS

Prodziekan Wydziału Malarstwa
prof. dr hab. Zbigniew Romańczuk

Prodziekan Wydziału Wzornictwa
dr hab. Aurelia Mandziuk-Zajączkowska, prof. AS

Prodziekan Wydziału Sztuki Mediów
dr hab. Agata Michowska-Łazarczyk, prof. AS

Prodziekan Wydziału Wokalnego
dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska, prof. AS
 
Prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej
dr Alicja Delecka-Bury, ad.
 
Prodziekan Wydziału Instrumentalnego
dr hab. Tomasz Szczęsny, prof. AS