Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Dziekani 2020-2024

PRZEWODNICZĄCA RADY DYSCYPLINY SZTUK MUZYCZNYCH
dr hab. Barbara Halec, prof. AS

PRZEWODNICZĄCY RADY DYSCYPLINY SZTUK WIZUALNYCH 
dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. AS

 
Dziekan Wydziału Grafiki
prof. dr hab. Arkadiusz Marcinkowski

Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz
dr Olga Kiedrowicz-Świtalska

Dziekan Wydziału Malarstwa
prof. dr hab. Zbigniew Romańczuk

Dziekan Wydziału Wzornictwa
dr hab. Aurelia Mandziuk-Zajączkowska, prof. AS

Dziekan Wydziału Sztuki Mediów
dr hab. Agata Michowska-Łazarczyk, prof. AS

Dziekan Wydziału Wokalnego
dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska, prof. AS
Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej
dr Alicja Delecka-Bury, ad.
Dziekan Wydziału Instrumentalnego
dr hab. Kornela Sienicka-Arwicz, prof. AS

 

 

 
Akademia Sztuki
×