Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Pełnomocnicy

Pełnomocnik ds. rozwoju kadry, struktury organizacyjnej i Szkoły Doktorskiej
prof. dr hab. Kamil Kuskowski
tel. + 48 691 222 099 
 
 
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
 Agnieszka Redlewska
tel.: 664 080 227  

Pełnomocnik Rektora ds. Uzależnień, Równego Traktowania i Ochrony przed Dyskryminacją  
Renata Pilarczyk
tel.: 664 080 235
 
Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i nauki
dr hab. Alicja Delecka- Bury, ad.
tel. 664 080 166

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony  Informacji Niejawnych
Eryk Witek
 
Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studenckich
Agnieszka Redlewska
tel.: 664 080 227  
 
Akademia Sztuki
×