Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Pełnomocnicy


Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
 Agnieszka Redlewska
tel.: 664 080 227  

Zarządzenie Rektora nr 8/2014 z dn.15.01.2014 r.

Pełnomocnik Rektora ds. Uzależnień, Równego Traktowania i Ochrony przed Dyskryminacją  
Renata Pilarczyk
tel.: 664 080 235

Zarządzenie Rektora nr 7/2014 z  dn.15.01.2014 r.
 
Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i nauki
dr hab. Alicja Delecka- Bury, ad.
tel. 664 080 166


Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony  Informacji Niejawnych
Eryk Witek
 
Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studenckich
Agnieszka Redlewska
tel.: 664 080 227  
 
Akademia Sztuki
×