Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Pełnomocnicy

 
 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

 Agnieszka Redlewska

 tel.: 664 080 227  

Zarządzenie Rektora nr 8/2014 z dn.15.01.2014 r.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Uzależnień, Równego Traktowania i Ochrony przed Dyskryminacją  

Renata Pilarczyk

 tel.: 664 080 235

 Zarządzenie Rektora nr 7/2014 z  dn.15.01.2014 r.

 
 
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Małgorzata Kopczyńska-Matusewicz, porf. nadzw.

Zarządzenie Rektora nr 42/201z z  dn.10.10.2017 r.
 


Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony  Informacji Niejawnych

Adam Królak

tel.: 664 080 269

Zarządzenie Rektora nr 8/2013 z  dn.8.03.2013 r.


Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów

Agnieszka Redlewska

Tel.: 664 080 227

Zarządzenie Rektora nr 31/2011 z dn.28.09.2011 r.
 
 
Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich 
 
dr hab. Ireneusza Kuriatę, prof. nadzw.
 
Zarządzenie Rektora nr 11/2017 z dn. 21.02.2017 r.
 
Akademia Sztuki
×