Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Harmonogram wyborów 2016

 

WYBORY DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW:

24 lutego 2016 r., środa, godz. 12.00, Ogród Zimowy – spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;

22 lutego 2016 r., poniedziałek, godz. 12.00, Ogród Zimowy – spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;

 

Uwaga: wydziałowe komisje wyborcze dokonują wyborów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w dniach 15-23 lutego 2016 r.

 

WYBORY REKTORA

-      24-29 lutego 2016 r. – zgłaszanie kandydatur na stanowisko Rektora;

Urna wyborcza dostępna w Sali nr 104, w dni robocze w godz. 8.00-15.00;

-      29 lutego 2016 r., poniedziałek – ogłoszenie listy kandydatów na stanowisko Rektora;

-      3 marca 2016 r., czwartek, godz. 12.00, Ogród Zimowy – spotkanie kandydatów
na Rektora ze społecznością akademicką;

-      9 marca 2016 r., środa, godz. 12.00, Ogród Zimowy – wybór Rektora-elekta (wybierają członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów);

-      9 marca 2016 r., środa – ogłoszenie wyniku wyborów Rektora-elekta;

 

WYBORY PROREKTORÓW

-      9 marca 2016 r., środa – ogłoszenie listy kandydatów na stanowiska Prorektorów;

-      15 marca 2016 r., wtorek, godz. 12.00, Ogród Zimowy – wybory Prorektorów (wybierają członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów);

-      15 marca 2016 r., wtorek – ogłoszenie wyników wyborów na stanowiska Prorektorów;

 

 

Uwaga: wydziałowe komisje wyborcze organizują wybory dziekanów i prodziekanów oraz przedstawicieli do Senatu w dniach 16 marca-8 kwietnia 2016 r.

 

WYBORY CZŁONKÓW SENATU

-      11 kwietnia 2016 r., poniedziałek, godz. 12.00, Ogród Zimowy – spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

-      13 kwietnia 2016 r., środa, godz. 12.00, Ogród Zimowy – spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

 

 
Akademia Sztuki
×