Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Uczelniane Kolegium Elektorów

 
Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów Na Kadencję 2016 – 2020
 1. dr hab. Kornela Arwicz-Sienicka, prof. nadzw. – WI
 2. dr hab. Danuta Dąbrowska-Wojciechowska, prof. nadzw – WMiNM
 3. prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – WEM
 4. dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska, prof. nadzw. – WEM
 5. dr hab. Andreas Guskos, prof. nadzw. – WSW
 6. dr hab. Barbara Halec – WEM
 7. prof. dr hab. Ryszard Handke - WEM
 8. prof. dr hab. Kamil Kuskowski – WMiNM
 9. prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk – WMiNM
 10. dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. nadzw. – WMiNM
 11. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. nadzw. – WMiNM
 12. dr Alicja Delecka-Bury – WEM
 13. mgr Marek Stawniak – WI
 14. dr Katarzyna Utecht – WSW
 15. dr Mikołaj Iwański – WMiNM
 16. Damian Antolak – student WSW
 17. Jolanta Kozaczuk – student WMiNM
 18. Emil Michorzewski – student WEM
 19. Michał Wiśniewski – student WI
 20. mgr Agnieszka Redlewska – administracja uczelniana
 
Akademia Sztuki
×