Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Kolegium Elektorów Wydziału Edukacji Muzycznej

 

Kolegium Elektorów Wydziału Edukacji Muzycznej

Komunikat

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach w dniu 16 marca 2016 r. członkami Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie zostali:

1. dr Alicja Delecka-Bury

2. dr Artur Cieślak

3. dr Paweł Wolski

4. mgr Anna Kirschke-Valcarcel

5. mgr Agnieszka Kuźma

6. mgr Łukasz Popiałkiewicz

7. Aleksandra Piechota

8. Paulina Skrzypek

9. Emil Michorzewski

10. Maja Lewicka

11. Monika Pietrzak

12. Mateusz Pawelec

13. Katarzyna Borkowska

 

Pełny skład Wydziałowego Kolegium Elektorów:

1.   prof. dr hab. Bohdan Boguszewski

2. prof. dr hab. Dariusz Dyczewski

3. prof. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil

4. prof. dr hab. Czesław Grabowski

5. prof. dr hab. Ryszard Handke

6. prof. dr hab. Piotr Kusiewicz

7. prof. dr hab. Wojciech Maciejowski

2.   dr hab. Katarzyna Dondalska

3. dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska

4. dr hab. Jaromir Gajewski

5. dr hab. Waldemar Górski

6. dr hab. Barbara Halec

7. dr hab. Jacek Kraszewski

8. dr hab. Jarosław Lewków

9. dr hab. Bogdan Narloch

10. dr hab. Janusz Stalmierski

11. dr hab. Anna Tarnowska

12. dr hab. Joanna Tylkowska-Drożdż

13. dr hab. Radosław Wilkiewicz

1. dr Alicja Delecka-Bury

2. dr Artur Cieślak

3. dr Paweł Wolski

4. mgr Anna Kirschke-Valcarcel

5. mgr Agnieszka Kuźma

6. mgr Łukasz Popiałkiewicz

7. Aleksandra Piechota

8. Paulina Skrzypek

9. Emil Michorzewski

10. Maja Lewicka

11. Monika Pietrzak

12. Mateusz Pawelec

13. Katarzyna Borkowska

 
Akademia Sztuki
×