Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Kolegium Elektorów Wydziału Instrumentalnego

 

Komunikat wyborczy

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach w dniu 16 marca 2016 r. członkami Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie zostali:

1. dr Krzysztof Krzyżewski

2. dr Tomasz Szczęsny

3. mgr Marcin Olkowski

4. mgr Marek Stawniak

5. Michał Wiśniewski

6. Michał Landowski

7. Magdalena Sapalska

8. Miriam Kozak

 

Pełny skład Wydziałowego Kolegium Elektorów:

1.   prof. dr hab. Bogusław Rottermund

2. prof. dr hab. Henryk Tritt

3. prof. dr. hab. Waldemar Wojtal

4. dr hab. Kornela Arwicz-Sienicka

5. dr hab. Mariusz Derewecki

6. dr hab. Bogusław Jakubowski

7. dr hab. Elżbieta Karaś

8. dr hab. Wojciech Kołaczyk

9. dr hab. Patrycja Piekutowska-Cyganowska

10. dr hab. Dariusz Samól

11. dr hab. Jerzy Siemak

12. dr hab. Jorge Luis Valcarcel Gregorio

13. dr Krzysztof Krzyżewski

14. dr Tomasz Szczęsny

15. mgr Marcin Olkowski

16. mgr Marek Stawniak

17. Michał Wiśniewski

18. Michał Landowski

19. Magdalena Sapalska

20. Miriam Kozak

 

 

 
Akademia Sztuki
×