Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Kolegium Elektorów Wydziału Sztuk Wizualnych

 

Komunikat wyborczy

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Sztuk Wizualnych informuje, że członkami Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Sztuk Wizualnych zostali:

 

W grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 1. prof. Leszek Żebrowski
 2. dr hab. Krystyna Brandowska
 3. dr hab. Ewa Czerwińska-Romanowska
 4. dr hab. Andreas Guskos
 5. dr hab. Małgorzata Kopczyńska-Matusewicz
 6. dr hab. Ireneusz Kuriata
 7. dr hab. Arkadiusz Marcinkowski
 8. dr hab. Wiesława Markiewicz-Tomczak
 9. dr hab. Katarzyna Radecka
 10. dr hab. Elżbieta Wasyłyk
 11. dr hab. Tomasz Wendland

W grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub doktorami habilitowanymi:

 1. dr Sylwia Godowska
 2. dr Mirosława Jarmołowicz
 3. dr Olga Kiedrowicz
 4. mgr Agata Pełechaty

W grupie pracowników administracyjnych Wydziału Sztuk Wizualnych:

 1. inż. Agnieszka Jankowska

W grupie studentów:

 1. Damian Antolak
 2. Michał Banasik
 3. Katarzyna Czarnogrecka
 4. Ewelina Maksimiuk
 5. Andrzej Witczak
 
Akademia Sztuki
×