Kolegium Elektorów Wydziału Sztuk Wizualnych

 

Komunikat wyborczy

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Sztuk Wizualnych informuje, że członkami Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Sztuk Wizualnych zostali:

 

W grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 1. prof. Leszek Żebrowski
 2. dr hab. Krystyna Brandowska
 3. dr hab. Ewa Czerwińska-Romanowska
 4. dr hab. Andreas Guskos
 5. dr hab. Małgorzata Kopczyńska-Matusewicz
 6. dr hab. Ireneusz Kuriata
 7. dr hab. Arkadiusz Marcinkowski
 8. dr hab. Wiesława Markiewicz-Tomczak
 9. dr hab. Katarzyna Radecka
 10. dr hab. Elżbieta Wasyłyk
 11. dr hab. Tomasz Wendland

W grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub doktorami habilitowanymi:

 1. dr Sylwia Godowska
 2. dr Mirosława Jarmołowicz
 3. dr Olga Kiedrowicz
 4. mgr Agata Pełechaty

W grupie pracowników administracyjnych Wydziału Sztuk Wizualnych:

 1. inż. Agnieszka Jankowska

W grupie studentów:

 1. Damian Antolak
 2. Michał Banasik
 3. Katarzyna Czarnogrecka
 4. Ewelina Maksimiuk
 5. Andrzej Witczak