Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Wyniki wyborów 2016 - 2020

 

Komunikat

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 9 marca 2016 r. członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Akademii Sztuki w Szczecinie dokonali wyboru na stanowisko rektora na kadencję 2016-2020.

rektorem-elektem został
prof. dr hab. Dariusz Dyczewski

 

Komunikat

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 15 marca 2016 r. członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Akademii Sztuki w Szczecinie dokonali wyboru dwóch prorektorów na kadencję 2016-2020.

dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. nadzw.

prorektor ds. dydaktyki, nauki i rozwoju kadry

dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. nadzw.

prorektor ds. artystycznych, studenckich i współpracy międzynarodowej

 

Skład Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie 2016-2020

 1. prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – Rektor
 2. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. nadzw. – Prorektor
 3. dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. nadzw. – Prorektor
 4. prof. dr hab. Kamil Kuskowski – Dziekan WMiNM
 5. dr hab. Jerzy Siemak, prof. nadzw. – Dziekan WI
 6. dr hab. Barbara Halec – Dziekan WEM
 7. dr Katarzyna Utecht – Dziekan WSW
 8. prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk – WMiNM
 9. dr hab. Kornela Arwicz-Sienicka, prof. nadzw. – WI
 10. prof. dr hab. Ryszard Handke – WEM
 11. dr hab. Andreas Guskos, prof. nadzw. – WSW
 12. dr hab. Danuta Dąbrowska-Wojciechowska, prof. nadzw. – WMiNM
 13. dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska, prof. nadzw. – WEM
 14. dr hab. Zbigniew Romańczuk, prof. nadzw. – WMiNM
 15. dr hab. Jacek Kraszewski, prof. nadzw. – WEM
 16. dr hab. Anna Tarnowska, prof. nadzw. – WEM
 17. dr Urszula Szyryńska – WI
 18. dr Alicja Delecka-Bury – WEM
 19. dr Olga Kiedrowicz – WSW
 20. dr Mikołaj Iwański – WMiNM
 21. Michał Landowski – student WI
 22. Miriam Kozak – student WI
 23. Bernadetta Bałękowska – studentka WMiNM
 24. Michał Połomski – student WMiNM
 25. Bartosz Rozdeba – student WEM
 26. Mateusz Pawelec – student WEM
 27. Szymon Ciasnocha – student WSW
 28. Joanna Pałka - studentka WSW
 29. Agnieszka Redlewska
 
Akademia Sztuki
×