Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Wyniki wyborów na Wydziale Edukacji Muzycznej

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 23 marca 2016 r. członkowie Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie dokonali wyboru na stanowisko dziekana i prodziekana na kadencję 2016-2020.

dziekanem została

dr hab. Barbara Halec, prof. nadzw.

 

prodziekanem została

dr Alicja Delecka-Bury, ad.

 
Akademia Sztuki
×