Wyniki wyborów na Wydziale Sztuk Wizualnych

 
Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 6 kwietnia 2016 r. członkowie Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie dokonali wyboru na stanowisko dziekana i prodziekana na kadencję 2016-2020:

dziekanem została
dr Katarzyna Utecht
 
prodziekanem została
dr Olga Kiedrowicz