Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Pomoc materialna

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa 21 października br.

Na podstawie § 24 ust. 2 Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Sztuki w Szczecinie wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 28/2019 Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 24.09.2019 r. ustala się  wypłaty świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Sztuki w Szczecinie do 15. dnia danego miesiąca.

Jeżeli 15. dzień miesiąca przypada w sobotę, niedzielę lub święto, wówczas wypłata zostanie wykonana w dniu poprzedzającym.

(Zarządzenie 70/2019 Rektora AS)

 
Akademia Sztuki
×