Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Pomoc materialna

Termin składania wniosków o pomoc materialną upływa 21 października br.- dotyczy stypendiów Rektora. Wnioski o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi można składać na bieżąco.

Na podstawie § 24 ust. 2 Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Sztuki w Szczecinie wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 28/2019 Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 24.09.2019 r. ustala się  wypłaty świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Sztuki w Szczecinie do 15. dnia danego miesiąca.

Jeżeli 15. dzień miesiąca przypada w sobotę, niedzielę lub święto, wówczas wypłata zostanie wykonana w dniu poprzedzającym.

(Zarządzenie 70/2019 Rektora AS)

Dodatkowe regulacje prawne - szczególne instrumenty wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 :

https://www.gov.pl/web/nauka/wieksza-dostepnosc-wsparcia-finansowego-dla-studentow-i-doktorantow?fbclid=IwAR1HQoVElWirXeS1o6nlnKCRlI3ZhCyghkFgcJikkzvLNjrJdSBvfvXnr1Y

 
Akademia Sztuki
×