Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Zakup wyposażenia dla teatru kameralnego i studia nagrań

 

Nazwa projektu

Zakup wyposażenia dla teatru kameralnego i studia nagrań Akademii Sztuki w Szczecinie

Nazwa programu

Projekt realizowany w ramach programu / priorytetu „Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Całkowity koszt projektu

 • 35 294,12 zł

z tego:

 • 30 000,00 zł ze środków dotacji MKiDN
 • 5 294,12 zł wkład własny Akademii Sztuki w Szczecinie

Termin realizacji projektu

20.04.2016 r. – 30.11.2016 r.

Cele projektu

Projekt ma na celu:

 • rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz wdrożenie nowych technologii w Akademii Sztuki w Szczecinie,
 • zwiększenie efektywności działania i warunków realizacji projektów artystycznych w przestrzeni teatralnej i studiu nagrań Akademii Sztuki w Szczecinie.

Syntetyczny opis projektu

Projekt obejmuje zakup wyposażenia i sprzętu, który pozwoli zapewnić wysoki standard usług związanych z realizacją działań dydaktycznych i artystycznych obejmujący:

 • sprzęt do rejestracji dźwięku i nagłośnienia,
 • sprzęt multimedialny do projekcji obrazu,
 • sprzęt oświetleniowy,
 • meble i wyposażenie sceniczne.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu przyczynia się do:

 • realizacji większej liczby przedsięwzięć artystycznych (w tym o charakterze innowacyjnym) przez Akademię Sztuki w Szczecinie na rzecz społeczności lokalnej,
 • podwyższenia jakości postprodukcji materiałów audio i video a także wydarzeń artystycznych realizowanych w przestrzeni teatralnej Akademii Sztuki w Szczecinie.

 

 

Źródło finansowania projektu

Zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla teatru kameralnego i studia nagrań Akademii Sztuki w Szczecinie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

http://www.mkidn.gov.pl/media/_img/content/mkidn_01_cmyk.jpg

 
Akademia Sztuki
×