Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Zakup wyposażenia do sali koncertowej Akademii Sztuki w Szczecinie

 

Nazwa programu

Projekt realizowany w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Całkowity koszt projektu

  • 100 000,00 zł

z tego:

  • 80 000,00 zł ze środków dotacji MKiDN
  • 20 000,00 zł wkład własny Akademii Sztuki w Szczecinie

Termin realizacji projektu

01.06.2017 r. – 30.11.2017 r.

Cele projektu

Projekt ma na celu:

  • zwiększenie efektywności działania i profesjonalnej realizacji wydarzeń muzycznych o charakterze sztuki wysokiej,
  • poprawę aktywności kulturalnej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w imprezach o charakterze kultury wysokiej.

 

Syntetyczny opis projektu

Projekt obejmuje zakup pierwszego wyposażenia sali koncertowej zlokalizowanej w budynku Pałacu Ziemstwa Pomorskiego przy al. Niepodległości 40 w Szczecinie, który uczelnia zakupiła w 2016 r. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy i multimedialny oraz meble. W ramach projektu powstanie główna scena uczelni, na której studenci i dydaktycy będą mogli realizować zajęcia orkiestrowe, próby, warsztaty, kursy mistrzowskie oraz otwarte koncerty dla szerokiej publiczności. Oferta kulturalna, która powstanie w wyniku realizacji zadania uwzględnia potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu przyczynia się do:

  • powstania nowej przestrzeni użytkowej (sala koncertowa o powierzchni ok. 200 m²),
  • podwyższenia jakości kształcenia i uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej,
  • zwiększenia liczby koncertów i prezentacji studentów na żywo z udziałem publiczności,
  • zwiększenie liczby przedsięwzięć muzycznych o charakterze sztuki wysokiej kierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

 

Źródło finansowania projektu

Zadanie pn. „Zakup wyposażenia do sali koncertowej Akademii Sztuki w Szczecinie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 


 

 

 

 
Akademia Sztuki
×