Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Zakup wyposażenia i informatyzacja Zakładu Fotografii Akademii Sztuki w Szczecinie

Zakup wyposażenia i informatyzacja Zakładu Fotografii Akademii Sztuki w Szczecinie

Nazwa programu

Projekt realizowany w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 Całkowity koszt projektu

 • 101 824, 00 zł

z tego:

 • 80 000,00 zł ze środków dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 •  21 824,00 zł wkład własny Akademii Sztuki w Szczecinie

Termin realizacji projektu

04.05.2020 r. - 30.11.2020 r.

Cele projektu

Projekt ma na celu:

 • poprawa warunków i jakości kształcenia,
 • podniesienie aktywności kulturalnej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w zakresie sztuki mediów.

Syntetyczny opis projektu

Projekt obejmuje zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni fotograficznych oraz ciemni a także sprzętu komputerowego i multimedialnego dla potrzeb Zakładu Fotografii. Podjęte działania zapewniają studentom i wykładowcom niezbędne warunki do realizacji kształcenia na kierunku Sztuka Mediów oraz zwiększenie potencjału edukacyjno - artystycznego uczelni w regionie. W wyniku realizacji projektu powstanie ogólnodostępna oferta artystyczna, która uwzględnia potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.

 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia Zakład Fotografii zyska możliwość tworzenia nowych projektów poprzez łączenie tradycyjnych technik z najnowszymi technologiami oraz powstanie możliwość eksponowania nowatorskich wypowiedzi wizualnych. Nowe wyposażenie usprawni organizowanie procesu twórczego na uczelni i stanie się ważnym krokiem do tworzenia i realizacji interdyscyplinarnych projektów w dziedzinie sztuk wizualnych.

Rezultaty projektu

W ramach przedsięwzięcia dla potrzeb Zakładu Fotografii zostanie zakupione: 

 • Specjalistyczne wyposażenie pracowni fotograficznej / STUDIO 218

Zestaw obejmuje m.in.: lampy studyjne, wyzwalacze do lamp, statywy studyjne, ekran odbijający światło, wrota do lamp studyjnych, softbox oktagonalny, stripbox-y, linki zabezpieczające lampy, aparaty fotograficzne z osprzętem.

 • Specjalistyczne wyposażenie pracowni fotograficznej / STUDIO 223

Zestaw obejmuje m.in.: lampy studyjne, wyzwalacze do lamp studyjnych, statywy studyjne, wrota do lamp studyjnych, softbox oktagonalny, stripbox-y, linki zabezpieczające lampy, aparat fotograficzny z osprzętem.

 • Sprzęt komputerowy i multimedialny (obiektywy)
 • Specjalistyczne wyposażanie / CIEMNIA

Zestaw obejmuje m.in. powiększalnik, zegar ciemniowy, zasilacz do powiększalników, obiektyw.

 

Ponadto w wyniku zakupu wyposażenia nastąpi:

 • podwyższenie jakości kształcenia i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej w zakresie sztuki mediów prowadzonej przez Akademię Sztuki w Szczecinie,
 • zwiększenie liczby prezentacji i wystaw studentów oraz kadry naukowo – dydaktycznej uczelni obejmujących sztukę mediów, a w szczególności fotografię,
 • zwiększenie liczby przedsięwzięć artystycznych kierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz turystów,
 • poprawa profesjonalizmu organizowanych wydarzeń artystycznych z dziedziny sztuki mediów.

 

Źródło finansowania projektu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Akademia Sztuki
×