Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Wyposażenie na potrzeby Laboratorium VR i 360 w Akademii Sztuki w Szczecinie

 

Projekt obejmuje zakup wyposażenia stanowisk VR (Virtual Reality) do pracy w nowoczesnej technologii „wirtualnej rzeczywistości” składających się z: komputera, monitora, gogli (oculus), zestawów do filmowania profesjonalnego i amatorskiego w technice 360° czyli tworzenia panoram sferycznych oraz zestawu do przechwytywania trójwymiarowych ruchów człowieka w przestrzeni i zapisywania przez komputer. 

Realizacja projektu przyczynia się do:

 • uruchomienia na Akademii Sztuki w Szczecinie nowej specjalności Film Eksperymentalny i Animacja na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów,
 • współpracy uczelni z firmami w zakresie tworzenia interaktywnych rozwiązań i nowatorskich form przekazywania treści,
 • uruchomienia nowej przestrzeni laboratoryjnej służącej realizacji nowoczesnych produkcji filmowych,
 • podwyższenia jakości kształcenia i uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej,
 • otwarcia nowych możliwości dla prowadzenia badan naukowych w zakresie rozwoju filmu i kinematografii.

Projekt ma na celu:

 • utworzenie stanowisk pracy dla studentów i kadry naukowej w technologii VR i 360,
 • podniesienie jakości kształcenia w zakresie realizacji nowoczesnych produkcji filmowych i kreowania wirtualnej rzeczywistości na potrzeby filmowych efektów specjalnych,
 • dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy wyznaczonych przez nowe technologie,
 • stworzenie młodym adeptom sztuki odpowiednich warunków dla testowania nowych form narracji filmowej i alternatywnych przestrzeni tego medium,
 • otwarcie nowych możliwości dla prowadzenia badań naukowych w zakresie rozwoju filmu i kinematografii.

Całkowity koszt projektu

 • 150 000,00 zł ze środków dotacji MKiDN (budżet państwa)

Termin realizacji projektu

24.11.2017 r. – 30.12.2017 r.

Źródło finansowania projektu

Zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne – wyposażenie na potrzeby Laboratorium VR i 360 w Akademii Sztuki w Szczecinie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
Akademia Sztuki
×