Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Rada Dyscypliny Sztuk Muzycznych

Akademia Sztuki w Szczecinie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk muzycznych.

Akademia Sztuki
×