Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Studia w toku Kierunek Instrumentalistyka

Zarządzenie nr 1/2020 Dziekana Wydziału Instrumentalnego z dn. 23.09.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku Instrumentalistyka na rok akademicki 2020/2021

 

Akademia Sztuki
×