Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Studia w toku Kierunek Instrumentalistyka

Zarządzenie nr 1/2020 Dziekana Wydziału Instrumentalnego z dn. 23.09.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku Instrumentalistyka na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 2/2020 z dn.27.10.2020r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych od dnia 27.10.2020r.

Zarządzenie nr 3/2020 z dn.19.11.2020r. w spawie powołania pełnomocnika dziekana WI ds. Jakości Kształcenia

Zarządzenie dziekana WI nr 4/2020 z dnia 04.12.2020r. w sprawie powołania Kierunkowej Rady Programowej na Wydziale Instrumentalnym

Akademia Sztuki
×