Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Akademia Sztuki podpisała umowę na finansowe wsparcie z RPO

Po trzech latach od zakupienia przez naszą uczelnię Pałacu Ziemstwa Pomorskiego, budynek zacznie przechodzić modernizację. Po zmianach zabytkowy budynek mieszący się przy ul. Niepodległości 40 zyska przestrzenie dedykowane edukacji muzycznej i działalności wystawienniczej. Renowacja obiektu będzie możliwa dzięki sporemu zastrzykowi eurofunduszy RPO WZ 2014-2020. Umowę wsparcia podpisali we wtorek, 7 stycznia 2020 roku w Szczecinie marszałek województwa Olgierd Geblewicz i rektor uczelni prof. dr hab. Dariusz Dyczewski.  

Neobarokowy budynek Pałacu Ziemstwa Pomorskiego wybudowano w centrum Szczecina pod koniec dziewiętnastego wieku. Po drugiej wojnie światowej mieściły się w nim instytucje bankowe. Jeszcze kilka lat temu swoją siedzibę miał tutaj PKO Bank Polski. Od ponad 3 lat zarządza nim Akademia Sztuki.

Do ponownego zaaranżowania w ramach projektu uczelnia ma aż 6,5 tys. m2 powierzchni zabytku. W ramach prac przewidziano zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń  do potrzeb kulturalno-animacyjnych - parterze znajdą się wielofunkcyjne sale w dawnych pomieszczeniach obsługi bankowej, przystosowane do potrzeb działań zarówno koncertowych, warsztatowych jak i wystawienniczych. Oprócz remontu w obrębie kondygnacji i przyziemia (pomieszczenia techniczne) zaplanowano również zagospodarowanie terenu przed wejściem do Pałacu. Koszt wszystkich prac oszacowano na blisko 6,2 mln zł. Urząd Marszałkowski - w ramach unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 - przekaże szczecińskiej uczelni 4 mln zł.

Projekt związany z renowacją Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych Akademii Sztuki w Szczecinie wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „„Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej, i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich oraz wiejskich”. W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych dotąd naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.

 

Akademia Sztuki
PROJEKTY
Akademia Sztuki
×