Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Komunikat Działu Kształcenia Akademii Sztuki w Szczecinie

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje kształcenie zdalne. W przypadku uczelni artystycznej oczywistym jest, że większość zajęć odbywa się w bezpośrednim kontakcie mistrza ze studentem/studentami. Niezwykle trudno jest zajęcia o takim charakterze wykonywać zdalnie.

Jednakże może to być czas konstruktywistycznego podejścia do uczenia się, które charakteryzuje się poniższymi zasadami:

1. Uczenie się jest aktywnym procesem, w którym znaczenia, indywidualną wiedzę buduje UCZEŃ na podstawie własnego doświadczenia i osobistej percepcji.

2. UCZEŃ sprawuje kontrolę nad własnym uczeniem się i konstruowaniem znaczeń.

3. UCZEŃ bierze odpowiedzialność za swoją edukację. Wiedza jest odkrywana, konstruowana i rekonstruowana przez UCZNIA.


Dział Kształcenia Akademii Sztuki w Szczecinie proponuje zatem, aby zgodnie z Zarządzeniem 14/2020 Rektora Akademii Sztuki, wykładowcy byli ze swoimi studentami w kontakcie mailowym, telefonicznym, poprzez media społecznościowe itp. Jeśli materia przedmiotu pozwala na to, prosimy o przesyłanie studentom materiałów (w różnej formie), zachęcanie ich do własnych poszukiwań artystycznych, proponowanie analizowania tekstów kultury samodzielnie lub we wspólnych dyskusjach np. w grupach w social mediach, zlecanie prac pisemnych itp.

Szczególnie gorąco zachęcamy promotorów prac dyplomowych o maksymalne wykorzystanie tego czasu na konsultacje prac.

Pamiętajmy, nie są to ferie, jest to kwarantanna.

Zarządzenie Rektora AS z dnia 13.03.2020 w linku:

https://akademiasztuki.eu/as/wiadomosci/2020-03-zarzadzenie-rektora-akademii-sztuki-w-szczecinie-nr-142020-ws-podjecia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Informacje i rekomendacje MNiSW w linku:

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-mnisw-dotyczace-ksztalcenia-zdalnego

Dodatkowe rady dla nauczycieli prof. Bogusława Śliwerskiego w linku:

https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2020/03/pandemia-wymusza-rewolucje-w-uczeniu.html

Akademia Sztuki
KOMUNIKATY
Akademia Sztuki
×