Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Podpisano umowę z firmą Ansta na wykorzystanie podczas wyborów platformy Akademus.

Szanowni Państwo,

Jest mi bardzo miło poinformować, że rozpoczęte przeze mnie na początku kwietnia działania zmierzające do przeprowadzenia wyborów na Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie na kadencję 2020-2024 w sposób zdalny, zmierzają do szczęśliwego finału.

Gdy w drugiej połowie marca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz pierwszy podjęło decyzję o zamknięciu uczelni wyższych z powodu pandemii koronawirusa, wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, że wybory na funkcje kierownicze Naszej Uczelni zostaną poważnie zagrożone. Już wtedy, zwołany przeze mnie Zespół Kryzysowy wyraził opinię, że nie możliwe jest w obecnym czasie spotkanie społeczności Akademii w celu głosowania w sposób zapewniający wszystkim Państwu bezpieczeństwo. Uczelniana Komisja Wyborcza, także w trybie nadzwyczajnym, ogłosiła pierwsze przesunięcia w Kalendarzu Wyborczym. 

Postępująca epidemia i przedłużająca się izolacja spowodowała, że już na początku kwietnia Akademia Sztuki w Szczecinie rozpoczęła pracę nad zakupieniem licencji systemu do przeprowadzenia wyborów na stanowisko Rektora oraz inne stanowiska w Akademii Sztuki w sposób zdalny. Przeprowadzenie wyborów na Elektorów, oraz późniejsze wybory spośród wybranych z Państwa przedstawicieli, za pomocą platformy online, spowoduje, że mimo trudnej nadal sytuacji, braku otwarcia granic i niewiadomej co do nawet otwarcia uczelni w najbliższym czasie, wybory na naszej Uczelni będą zgodne ze Statutem - powszechne i równe dla wszystkich.

Cieszę się zatem, że praca naszego Działu IT oraz pionu Kanclerza nad znalezieniem takiej platformy zakończyła się sukcesem, i dziś właśnie została podpisana umowa z firmą Ansta Sp. z o.o. na wykorzystanie podczas wyborów aplikacji w ramach platformy Akademus. Jesteśmy oczywiście już po zdalnych spotkaniach z przedstawicielami firmy. Uczelniania Komisja Wyborcza oraz nasza sekcja IT mogła zapoznać się z platformą i zadać przedstawicielom firmy wszystkie swoje pytania. Wybraliśmy tę platformę, gdyż jest już sprawdzona – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu właśnie za jej pomocą przeprowadził swoje wybory. Tę samą aplikację, na potrzeby swoich wyborów, zakupiła także Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Koszt przeprowadzenia wyborów na Akademii Sztuki w Szczecinie w sposób zdalny za pomocą platformy Akademus to 20 000 zł netto, które wygospodarowaliśmy z naszego budżetu.

Senat Akademii Sztuki w Szczecinie, który zgodnie ze Statutem zwołany jest na 14 maja 2020, podejmie mam nadzieję ważne uchwały, dzięki którym możliwe będzie wreszcie rozpoczęcie procedury wyborczej na naszej Uczelni. Co najważniejsze – wybory te odbędą się w sposób bezpieczny dla całej Społeczności Akademickiej, na czym mi osobiście, i chyba wszystkim Państwu, zależało najbardziej.

Z poważaniem,

prof. dr hab. Dariusz Dyczewski
Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie

Szczecin, 12.05.2020

Akademia Sztuki
NEWS
Akademia Sztuki
×