Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Wystawa 10 lat wydziałów Architektury Wnętrz i Grafiki Akademii Sztuki w Szczecinie - dawnego Wydziału Sztuk Wizualnych

Jeden z najwybitniejszych filozofów – Konfucjusz – mawiał, że każda tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Przy okazji jubileuszu 10-lecia Akademii Sztuki w Szczecinie niezwykle ważny staje się więc powrót do przeszłości. Powrót do wartości, które ukształtowały podwaliny pierwszej w Polsce interdyscyplinarnej Uczelni artystycznej – łączącej sztuki wizualne (plastyczne) z muzycznymi. Wystawa prac pedagogów Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz towarzysząca wspomnianej – wyjątkowej – rocznicy naturalnie stwarza pole do refleksji oraz wspomnień.

Niniejsze wydziały, kształcące wcześniej w ramach Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, powstały na bazie kadry Wydziału Grafiki i Architektury Wnętrz Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie, która istniała od 15 lipca 1995 roku. Jej pomysłodawcami i założycielami byli prof. Maria Radomska-Tomczuk i prof. Jerzy Materne, którzy przy wsparciu szczecińskich artystów i naukowców oraz wybitnych pedagogów ówczesnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dzisiaj Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) zainicjowali artystyczne szkolnictwo wyższe w dziedzinie sztuk plastycznych na Pomorzu Zachodnim. Na prezentowanej wirtualnej wystawie będą mieli Państwo okazję zobaczyć prace wielu z tych znamienitych twórców.

Obecnie oba Wydziały realizują edukację na poziomie licencjackim i magisterskim na specjalnościach: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, grafika artystyczna, grafika interaktywna i grafika projektowa, w dalszym ciągu gromadząc w swoich strukturach zespół prominentnych pedagogów, artystów i projektantów. Ich doświadczenie przekazywane Studentom, jak i młodej, prężnej kadrze dydaktycznej w naturalny sposób kultywuje wartości tożsame z pracą w szkolnictwie wyższym, które obejmują – znów nawiązując do Konfucjusza – także aspekty ducha i serca.  

W ramach podsumowania ostatnich 10 lat Akademii Sztuki w Szczecinie, pragniemy Państwu przedstawić twórczość własną artystów i projektantów. Za poszczególnymi pracami prezentowanymi na wystawie stoi nie tylko siła kreatywności czy rzemiosło projektowe lub artystyczne twórcy, pojawia się w nich przede wszystkim wrażliwość, empiryczne doświadczanie – przestrzeni, świata, ludzi, otaczającej nas rzeczywistości. Na wystawie zaprezentowane zostaną prace z szerokiego zakresu sztuk wizualnych. Wspólnym mianownikiem dla eksponowanych realizacji związanych z projektowaniem architektury wnętrz i przestrzeni wirtualnej, grafiki artystycznej i projektowej, malarstwa, fotografii, czy form przestrzennych, staje się wyjątkowa przestrzeń wystawiennicza – inkubator wzajemnych napięć i interakcji – Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Komplementarność zespołu dydaktycznego obu wydziałów i ich pracy twórczej, która definiuje kształt tej wystawy, pozwala tym samym zajrzeć Odbiorcy w pełen sprzeczności świat procesów twórczych. Taką synergię – współdziałanie wielu czynników, czasem kontrastowych, czasem wzajemnie się uzupełniających – chcemy Państwu w ramach jednej, interdyscyplinarnej wystawy przedstawić. Mamy nadzieję, że fuzja przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości stworzy pole do refleksji czy zadumy.

Od 10 czerwca wystawa dostępna wirtualnie pod adresem:  10latwystawa.akademiasztuki.eu/ w formie aplikacji do pobrania. 

Współorganizator wystawy: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Galeria Poziom 4 

Kuratorzy wystawy:

dr hab. Irek Kuriata, prof. AS.

dr Olga Kiedrowicz- Świtalska, ad.

dr Adam Klasa, ad.

mgr Tomasz Świtalski.

dr Dominika Zawojska-Kuriata, ad.

mgr Andrzej Pestka.

Projektantka wystawy:

mgr Joanna Roguszczak 

Wystawa jest częścią obchodów 10 lecia Akademii Sztuki w Szczecinie. Wszystkie wydarzenia roku jubileuszowego swym honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego p.Olgierd Geblewicz, Prezydent Miasta Szczecin p. Piotr Krzystek
 

Akademia Sztuki
NEWS
Akademia Sztuki
×