Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Zaproszenie do udziału w ankietyzacji

Szanowni Studenci,

w imieniu JM Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie prof. Dariusza Dyczewskiego, Dział Kształcenia serdecznie zaprasza wszystkich studentów Akademii Sztuki w Szczecinie do wzięcia udziału w ankietyzacji dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w tym roku akademickim.

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankietyzacji. Państwa głos jest dla nas bardzo ważny i pozwoli nam na ocenę i poprawą jakości kształcenia.

Termin przeprowadzenia ankietyzacji 18 maja – 31 maja 2020 r.

Ankietowanie odbywa się drogą elektroniczną, student loguje się do ankiety za pomocą otrzymanego w mailu linka.

Ankieta zawiera  pytania zamknięte (obowiązkowe) oraz pytania otwarte (nieobowiązkowe) dające Państwu możliwość swobodnej wypowiedzi na temat prowadzonych zajęć.

Ankietyzacja prowadzona jest z zachowaniem zasad anonimowości i poufności ankietowanych.

Po zakończonej ankietyzacji każdy oceniany nauczyciel otrzyma szczegółowe wyniki z ankietyzacji, ze wszystkimi odpowiedziami na pytania otwarte i zamknięte.

Wyniki z ankiet są opracowywane w sposób zapewniający całkowitą anonimowość. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniach ankietowych !!!

Jeśli link nie doszedł lub masz problemy z wypełnieniem ankiety, pisz śmiało na adres: ankieta@akademiasztuki.eu

Akademia Sztuki
NEWS
Akademia Sztuki
×