Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Granty na innowacyjne projekty dla Akademii Sztuki w Szczecinie

Centrum Przemysłów Kreatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie otrzymało dwa granty na innowacje w ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”. Naukowcy ze szczecińskiej uczelni opracują innowacyjny zestaw do wspomagania rehabilitacji w trybie zdalnym oraz zaprojektują i przygotują kombinezony ochronne dla służb medycznych. Wszystko w kontekście działań związanych z pandemią COVID-19.

Innowacyjne kombinezony ochronne dla personelu medycznego

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy personelu medycznego poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych
i konstrukcyjnych w odzieży ochronnej zapobiegającej rozprzestrzenianiu się wirusa
COVID-19. W ramach projektu realizowane będą prace badawczo-rozwojowe związane
z zaprojektowaniem i przygotowaniem prototypów kombinezonów ochronnych dla służb medycznych i ratowniczych z uwzględnieniem formy, funkcji, technologii i doświadczeń użytkownika .

W ramach projektu wykorzystane zostaną najnowsze technologie stosowane w materiałach włókienniczych oraz konstrukcji i modelowaniu, które jednocześnie zapewnią maksymalną ochronę służb medycznych i pacjentów, komfort i swobodę ruchów użytkowników oraz zmniejszenie obciążenia dla środowiska naturalnego poprzez możliwość wielokrotnego wykorzystania odzieży.

Projekt realizowany jest przez interdyscyplinarny zespół naukowy przy włączeniu lekarzy
i ratownika medycznego w proces testowania, recenzowania i identyfikacji potrzeb. Projekt będzie realizowany do 30 września 2020.

Zestaw do zdalnego wspomagania rehabilitacji

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług fizjoterapeutycznych przez wykorzystanie technologii mobilnych. W ramach projektu zostanie zbudowany prototyp urządzenia oraz opracowana do niego aplikacja mobilna. Zestaw będzie umożliwiał rehabilitację zdalną, szczególnie potrzebną w trakcie pandemii COVID-19.

Urządzenie pozwala przede wszystkim na prowadzenie rehabilitacji w zakresie przewlekłych chorób układu oddechowego pacjentów z COVID-19 oraz post COVID-19, fizjoterapię oddechową, rehabilitację pulmonologiczną a także monitorowanie wydolności oddechowej. Aplikacja będzie wspierać również inne formy fizjoterapii w zakresie np. terapii bólów stawów, głowy i karku czy rehabilitacji stanów pourazowych.

Projekt realizowany jest przez interdyscyplinarny zespół naukowy z Centrum Przemysłów Kreatywnych (jednostki transferu technologii działającej przy Akademii Sztuki w Szczecinie) przy udziale fizjoterapeutów. W tym czasie zostanie osiągnięty szósty lub siódmy poziom dojrzałości prototypu (TRL6/TRL7).

Po zakończeniu projektu zespół złoży wniosek do Komisji Bioetyki, aby uzyskać zgodę na prowadzenie testów urządzenia z udziałem pacjentów. Na kolejny etap badań potrzebne będzie uzyskanie dodatkowych funduszy. Po zakończeniu badań z udziałem pacjentów, w ciągu 6-12 miesięcy urządzenie i aplikacja będą gotowe do wprowadzenia na rynek. Aplikacja będzie dostępna na smartfony wyprodukowane po 2017 roku (Android oraz iOS), a jej komponenty elektroniczne będą dostępne w sprzedaży przez podmiot gospodarczy, który podejmie się ich produkcji i dystrybucji.

Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2020.

Skład zespołu badawczego:

mgr inż. Radosław Nagay – projektant, lider projektu
mgr Patryk Grygierczyk – projektant
mgr Jakub Palka – projektant
mgr Magdalena Żak – fizjoterapeutka
mgr Anna Godlewska-Siciarek – fizjoterapeutka

Przy opracowywaniu konstrukcji urządzenia i projektowaniu aplikacji zaangażowani są także studenci Akademii Sztuki w Szczecinie: Konrad Wujciów, Filip Urban i Piotr Glura.

 

Umowy realizowane są w ramach Projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Akademia Sztuki
GRANTY
Akademia Sztuki
×