Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

de_centracja | wystawa prac studentów AS na Poznań Design Festiwal

Prace zaprezentowane na wystawie “de_centracja” to prototypy produktów lub rozwiązań opracowanych przez Studentów/ki oraz Absolwentów/ki Wydziału Wzornictwa (Pracownia projektowania konceptualnego – dr hab. Bartosz Mucha, prof. AS, mgr Marlena Karpa, Pracownia projektowania multisensorycznego – dr Olga Kiedrowicz-Świtalska, mgr Agata Legawiec) oraz prace z zakresu grafiki użytkowej opracowane przez Studentów/ki Wydziału Grafiki pod opieką dydaktyczną mgr Magdaleny Januszkiewicz i mgr Tomasza Piotra Świtalskiego.

miejsce: Słodownia +1, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, Poznań

Wystawa czynna: 26.09–3.10.2020 r. w godz. 12.00–20.00

1. W psychologii: umiejętność wyobrażenia sobie sposobu widzenia rzeczy przez inną osobę, przyjęcia czyjegoś punktu widzenia rzeczy, spraw;
2. W optyce: rozbieżność osi soczewek tworzących układ optyczny; [definicja z: Słownik Języka Polskiego, sjp.pl]

Dizajn odpowiedzialny społecznie – skoncentrowany na użytkowniku i jego potrzebach – to dizajn wykraczający poza ramy standardowego widzenia. Współczesny projektant jest nie tylko kreatorem idei, wokół której buduje się narrację projektu – jest przede wszystkim moderatorem procesu, który w efekcie finalnym, staje się integralną częścią dzieła. Fiński socjolog Erik Allardt swoje rozważania w temacie potrzeb ludzkości oparł na potrzebach gromadzących się pod słowami: “mieć”, “kochać”, “być”. Wskazał jednocześnie, że skoncentrowanie się na samym słowie “mieć” zdecydowanie oddala nas od kwintesencji życia społecznego. W nawiązaniu do myśli Allardt’a można ukuć stwierdzenie, że współczesny projektant powinien dążyć do wprowadzania na rynek produktów, które mimo postaci czysto materialnej, odpowiadają na potrzeby zawierające się w słowach “być” i “kochać”, polepszając kontakty międzyludzkie, więzi rodzinne, życie społeczne czy rozwój osobisty. Współczesny dizajn to dizajn bliski ludziom i tworzony z perspektywy realnych potrzeb. Wystawa “de_centracja” to próba odpowiedzi na szereg pytań kumulujących się wokół zagadnienia projektowania społecznego: Co jest ważne w procesie projektowym? Co lub kto jest punktem wyjścia dla współczesnego projektanta? Gdzie należy/można szukać inspiracji do pracy twórczej? Jak rozpoznać realne potrzeby społeczeństwa w obliczu przesytu informacji, bodźców oraz otaczających nas masowo produktów?

Prezentowane prace są próbą odpowiedzi na zaobserwowane przez młodych twórców, pojawiające się wśród społeczeństwa problemy. Bariery fizyczne bądź psychiczne związane z chorobami takimi jak demencja, choroba Parkinsona czy SMA lub ograniczeniami wynikającymi z dysfunkcji np. w zakresie zmysłu wzroku. Współpraca międzywydziałowa pozwoliła na ujęcie rozwiązań z różnych artystycznych i projektowych perspektyw.

http://2020.poznandesignfestiwal.pl/exhibitions/wystawa-de_centracja/ 

Akademia Sztuki
NEWS
Akademia Sztuki
×