Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

KOMUNIKAT REKTORA AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE

Szanowne Studentki,
Szanowni Studenci,
Szanowni Państwo prowadzący zajęcia,

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, Pani Rektor dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS podjęła decyzję, że już w dniu dzisiejszym – od piątku, 9 października 2020 r. od godziny 15.00 do niedzieli, 18 października 2020 r. włącznie wszystkie zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym zostają zamienione na zajęcia prowadzone w trybie zdalnym.

Decyzja o tym, które zajęcia zostaną przywrócone w formie stacjonarnej od poniedziałku, 19 października 2020 r. zostanie podana do wiadomości Państwa do piątku, 16 października 2020 r.

Zwracam uwagę, że decyzja o przeniesieniu wszystkich zajęć do trybu zdalnego nie oznacza ich zawieszenia i szczególnie w tym zakresie liczę na Państwa zrozumienie.

dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS
Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuki
COVID
Akademia Sztuki
×