Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
12-31.10.2020

List Otwarty JM Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie dr hab. Mirosławy Jarmołowicz, prof. AS.

Szanowna Społeczności Akademicka.

Drodzy Studenci, Nauczyciele, Pracownicy, drogie Studentki, Nauczycielki, Pracownice.

W związku z licznymi komentarzami Społeczności Akademickiej dotyczącymi mojej decyzji, którą podjęłam 9 października br., która dotyczy prowadzenia zajęć na terenie obiektów Akademii Sztuki przez najbliższy tydzień wyłącznie w trybie zdalnym informuję, że ta niezwykle trudna decyzja została podjęta po konsultacjach z władzami Uczelni na skutek nie tylko postępującej złej sytuacji epidemicznej w całym kraju, ale również w związku ze zdarzeniem opisanym poniżej, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu na terenie Uczelni.

                  Jako Rektor Akademii Sztuki uważam, że  zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w obiektach Akademii Sztuki jest priorytetowe oraz odpowiadam za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na terenie Uczelni w okresie pandemii. Ograniczenia, które jesteśmy zmuszeni wprowadzać są wyrazem troski i odpowiedzialności za wszystkich, którzy tworzą naszą Społeczność w obliczu poważnego i konkretnego zagrożenia rozprzestrzenienia się epidemii na terenie naszej Uczelni.

Dlatego proszę o zrozumienie i dostosowanie się do zarządzeń obowiązujących obecnie.

Podobnie, jak większość innych Uczelni w kraju, zdecydowaliśmy o hybrydowej formie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 uznając, że będą przeważać  zajęcia w formie tradycyjnej przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa1. Tradycyjna forma zajęć  dotyczyłaby szczególnie studentów/tek pierwszego roku studiów oraz małych grup studenckich. Edukacja akademicka nie może w dłuższym okresie czasowym  odbywać się w sposób zdalny, gdyż Uczelnia to przede wszystkim przestrzeń  wzajemnych bezpośrednich kontaktów nie tylko w zakresie działań dydaktyczno-naukowych, ale też osobistych relacji międzyludzkich.

Wobec utworzenia tzw. żółtej strefy w Szczecinie określającej wzrost stopnia zagrożenia epidemiologicznego, z początkiem bieżącego miesiąca zostały wprowadzone nowe zarządzenia regulujące zasady korzystania z sal dydaktycznych i pracowni Akademii Sztuki w okresie trwania stanu epidemii COVID-192  oraz   działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-193, które  określają  nowe obostrzenia przy zachowaniu trybu hybrydowego w procesie nauczania.

Sytuacja zmieniła się diametralnie w dniu 9 października, kiedy  otrzymałam informację, że wykładowczyni, która wcześniej miała styczność z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronowirusem, obecnie sama mająca objawy zakażenia -  miała spotkanie w środę 7 października z ponad 20-osobową grupą studentów/ek oraz z pracownikami Akademii. To zdarzenie wraz z  listą ok. 30-tu  osób mających kontakt z prawdopodobnie zakażoną pracownicą Uczelni zostało zgłoszone do Sanepidu i w przyszłym tygodniu otrzymamy pełne informacje o jego skutkach.

Wobec bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających na terenie Uczelni  podjęłam wraz ze współpracownikami  decyzję o przeprowadzaniu  wszelkich zajęć w trybie zdalnym w ciągu najbliższego tygodnia. Ta decyzja nie oznacza zawieszenia zajęć i zamknięcia Uczelni lecz wynika z  konieczności zastosowania środków bezpieczeństwa niezbędnych w opisanej sytuacji. Do końca przyszłego tygodnia przekażemy Państwu informację, czy zostaną przywrócone zajęcia w trybie stacjonarnym i w jakich obiektach.

Podobnie trudna sytuacja dotyka większość Uczelni w Polsce. Nie jesteśmy jedyną Uczelnią, która czasowo przechodzi na system kształcenia zdalnego. Proszę więc o wyrozumiałość, zachowanie spokoju w tej  wyjątkowo trudnej dla nas wszystkich sytuacji, a także o powściągliwość w publicznym wyrażaniu swoich poglądów. Przypominam, że w okresie nasilenia pandemii w okresie wiosennym prowadziliśmy zajęcia wyłącznie zdalnie i dzięki temu bezpiecznie przetrwaliśmy.

Ufam, że przyszły tydzień przyniesie dobre wieści i powrócimy do hybrydowego systemu nauczania, a także jak najszybciej do upragnionej normalności.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie życząc przede  wszystkim zdrowia.

dr hab. Mirosława Jarmołowicz prof. AS

Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie

 

1. Zarządzenie nr  54/2020 Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 08 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021.

2. Zarządzenie nr 61/2020 Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zasad ewidencji wyposażenia oraz zasad korzystania z sal dydaktycznych i pracowni Akademii Sztuki w Szczecinie, w okresie trwania stanu epidemii COVID-19

3. Zarządzenie nr 63/2020  Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie  z dnia 8 października 2020 r. w sprawie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Akademii Sztuki w Szczecinie.

 

 

Akademia Sztuki
COVID
Akademia Sztuki
×