Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Nabór wniosków o Stypendia MNiSW dla młodych naukowców

Drodzy Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Nauczyciele Akademiccy,

Rusza nabór wniosków o Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.

Osoby ubiegające się o stypendium składają wymagane dokumenty do Rektoratu do dnia 16 grudnia 2020 roku.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297).

Informację na temat składania wniosków, w tym  wzoru wniosku,  trybu składania wniosku, podstawy prawnej, warunków otrzymania stypendium, zasad przyznawania i wypłacania stypendium znajdziecie na stronie MNiSW 

[link]

Zweryfikowane wnioski zostaną przesłane do ministerstwa do 31 grudnia 2020 r.

Akademia Sztuki
KOMUNIKATY
Akademia Sztuki
×