Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Akademia Sztuki w Szczecinie nagrodzona za równościowe zmiany językowe w statucie

Akademia Sztuki w Szczecinie została wyróżniona Nagrodą Sztuki im. Marii Anto & Elsy von Freytag-Loringhoven w kategorii: specjalne wyróżnienie za wsparcie obecności i widzialności kobiet w edukacji i kulturze. Nagroda ta w 2020 roku po raz pierwszy została przyznana instytucji. 

Fragment z uzasadnienia:   

Akademii Sztuki w Szczecinie za głęboko pionierską, systemową zmianę kulturową w obszarze równościowego języka, poprzez utworzenie, opracowanie i wdrożenie nowego Statutu Akademii Sztuki uchwałą z dnia 23.09.2020, uwzględniającego feminatywy w nazwach zawodów, pozycji i stopni naukowych kobiet.  

Nagroda Sztuki jest przyznawana przez kapitułę złożoną z artystek i artystów, kuratorek i kuratorów, krytyczek i krytyków, historyczek i historyków sztuki. Podczas ceremonii wręczenia nagród uczelnię reprezentowała Jej Magnificencja Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS.  

W tym roku Laureatkami III Edycji Nagrody Sztuki im. Marii Anto i Elsy von Freytag-Loringhoven 2020 zostały także: Małgorzata Mirga-Tas (nagroda za odwagę, pokonywanie i przekraczanie granic dla młodej polskiej artystki), Olga Wolniak (nagroda za wybitne osiągnięcia i postawę artystyczną dla polskiej artystki) oraz Barbara Kruger (nagroda honorowa za wybitne osiągnięcia i postawę artystyczną dla artystki zagranicznej). Ta międzynarodowa nagroda dla artystek sztuk wizualnych, z inicjatywy Zuzanny Janin, przyznawana jest przez Fundację Miejsce Sztuki od 2018 roku.

Więcej informacji o nagrodzie pod adresem:

https://www.facebook.com/Fundacja-Miejsce-Sztuki-451757662035919

Akademia Sztuki
NEWS
Akademia Sztuki
×