Akademia Sztuki

Uczelnia inna niż wszystkie

Akademia Sztuki

Bogusław Rottermund | "Poszukując Chopina"

ISBN 978-83-63072-76-6; wyd. Akademii Sztuki w Szczecinie, 179 stron, 29 ilustracji, 1 tabela
Nakładem Akademii Sztuki w Szczecinie ukazała się monografia zatytułowana Poszukując Chopina, pióra prof. dra hab. Bogusława Rottermunda, kierownika Katedry Fortepianu.

Książka ta została bardzo wysoko oceniona przez naukowych recenzentów.


Prof. dr hab. Waldemar Andrzejewski napisał:


Książka B. Rottermunda jest pozycją szczególną wśród wielu prac analizujących dzieło naszego wielkiego kompozytora. Wyjątkowość tej publikacji polega przede wszystkim na głębokiej analizie zarejestrowanych na płytach wykonań muzyki Chopina, wykonań wielkich pianistów, którzy choć nie należeli wcale do powszechnie uznanych chopinistów to jednak ich spojrzenie na dzieła Chopina było spojrzeniem wielkich interpretatorów   prezentujących różne, często odmienne podejście do wykonawstwa chopinowskiego, ale zawsze poszukujących prawdziwych intencji twórcy, interpretatorów wiarygodnych poprzez swoje mistrzostwo wykonań dzieł twórców różnych epok.

Analiza wykonań utworów Chopina utrwalonych na płytach przez koryfeuszy pianistyki XX wieku, wzbogacona jest przez Bogusława Rottermunda niesłychanie interesującymi i oryginalnymi własnymi spostrzeżeniami czynionymi nie tylko z pozycji krytyka muzycznego, ale przede wszystkim z pozycji pianisty i profesora sztuki muzycznej. To wielowymiarowe spojrzenie na problematykę interpretacji chopinowskich potwierdza znakomite kompetencje Autora. Nie dziwi fakt, że właśnie kompetencje zadecydowały, iż kulminacyjnym rozdziałem książki B. Rottermunda są rozdziały o chopinowskich interpretacjach Jana Ekiera, artysty jak mało kto predystynowego do wyrażania się, również poprzez muzyczne wykonania, o dziele Chopina. Prof. Jan Ekier, chopinolog i chopinista, zgłębiwszy jako edytor dzieł wszystkich Chopina, muzykę naszego genialnego kompozytora we wszystkich jej aspektach, miał wszystkie dane po temu, a także moralne prawo przedstawienia swojej wizji wykonawstwa chopinowskiego.

Niezależnie od wysokiej oceny na jaką zasługuje merytoryczna treść książki, o jej bezsprzecznej wartości decydują także i inne elementy.

Niezwykle obrazowy i barwny język książki przedkładanej czytelnikowi jest „kompaktowy”, bowiem Autor kieruje się zasadą, że z potoku myśli łatwo jest wyłowić potrzebne słowo, natomiast z potoku słów wyłowić potrzebną myśl jest niekiedy trudniej. Z każdego zdania wyziera zachwyt nad pięknem muzyki i wielu jej wykonań. Wnikliwe oceny samych utworów, jak i ich interpretacji sięgają od entuzjastycznych po czasami bardzo surowe, choć sprawiedliwe i merytorycznie uzasadnione. Nowe czasy, nowe wyzwania to także nowy język oraz nowy jego styl. Naukowa - merytoryczna zwartość i bogata treść nie wykluczają posługiwania się myślami oraz stwierdzeniami pełnymi skojarzeń, odniesień, czasami aluzji nie tylko do rzeczywistości czy literatury, ale też codzienności. Tak komponowana narracja znakomicie „odciąża” czytelnika, uatrakcyjnia i ułatwia proces czytania oraz sprzyja własnym asocjacjom, jak również wyciąganiu wniosków.


Reasumując, uważam książkę Bogusława Rotermunda za pozycję wyjątkową w polskiej literaturze muzycznej i gorąco popieram projekt jej wydania.


Z kolei prof. dr hab. Anna Wesołowska – Firlej pisze:


„Praca stanowi ważną pozycję w badaniach chopinistycznych w Polsce w ostatnim czasie. Przybliża twórczość kompozytora na podstawie porównania wykonań najwybitniejszych pianistów XX wieku. Dogłębna analiza powyższych interpretacji pod względem określenia idiomu chopinowskiego dzieła jest najbardziej wartościową cechą monografii. Takie ujęcie tematu to nowość na rynku wydawniczym”.Na okładkach można podziwiać fragmenty obrazów pędzla dr hab. Elżbiety Wasyłyk, prof. AS, z cyklu Fortepian Chopina oraz Etiudy.

 

Recenzja książki w dwumiesięczniku Twoja Muza

 
Akademia Sztuki
×