Akademia Sztuki

Wydział Edukacji Muzycznej

Akademia Sztuki

Studia w toku Kierunek Edukacja Artystyczna

 

Zarządzenie nr 1/2020 Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej z dn. 23.09.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku Edukacji Artystycznej na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 2/2020 Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej z dn.26.10.2020 w sprawie trybu prowadzenia zajęć w dniach 27.10.2020-8.11.2020r.

Zarządzenie nr 3/2020 Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej z dn. 6.11.2020r. w sprawie trybu prowadzenia zajęć od dnia 9 listopada 2020r. do odwołania

 Zarządzenie nr 4/2020 Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej z dn.7.12.2020r. w spr.powołania Kierunkowej Rady Programowej

Akademia Sztuki
×