Akademia Sztuki

Wydział Wokalny

Akademia Sztuki

Studia w toku Kierunek Wokalistyka

Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 14.09.2020r. w sprawie przesunięcia przedmiotu fonetyka j. franc. obowiązującego w planie studiów 2019/20

Zarządzenie nr 2/2020 Dziekana Wydziału Wokalnego z dn. 23.09.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku Wokalistyka na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 7 października 2020r. w sprawie wprowadzenia możliwości realizacji przedmiotu kameralistyka

Akademia Sztuki
×