Akademia Sztuki

Wydział Wokalny

Akademia Sztuki

Studia w toku Kierunek Wokalistyka

Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 14.09.2020r. w sprawie przesunięcia przedmiotu fonetyka j. franc. obowiązującego w planie studiów 2019/20

Zarządzenie nr 2/2020 Dziekana Wydziału Wokalnego z dn. 23.09.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku Wokalistyka na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 7 października 2020r. w sprawie wprowadzenia możliwości realizacji przedmiotu kameralistyka

Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 26.10.2020r. w sprawie trybu prowadzenia zajęć w okresie 26.10.2020-8.11.2020r.

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 6.11.2020r. w sprawie trybu prowadzenia zajęć od  dnia 9.11.2020r. do odwołania

Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 7.12.2020r. w sprawie powołania Kierunkowej rady Programowej na Wydziale Wokalnym

Akademia Sztuki
×