Akademia Sztuki

Sztuki muzyczne

Akademia Sztuki

Kierunki Studiów Dyscyplina Sztuki Muzyczne

W Akademii Sztuki w Szczecinie w Dyscyplinie Sztuki Muzyczne kształcimy na następujących wydziałach:

 
Wydział Edukacji Muzycznej 
 • kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej specjalność:
  • Edukacja Muzyczna
  • Edukacja Muzyczna - Muzyka Kościelna
  • Edukacja Muzyczna - Dyrygentura Chóralna
  • Edukacja Muzyczna - Dyrygentura Chóralna, specjalizacja: dyrygentura orkiestr dętych
  • Edukacja Muzyczna, specjalizacja: prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową
  • Nauczanie Przedmiotów Ogólnomuzycznych w Szkole Muzycznej
Wydział Wokalny
 • kierunek Wokalistyka specjalność:
  • Śpiew Solowy
Wydział Instrumentalny
 • kierunek Instrumentalny
 
Akademia Sztuki
×