Akademia Sztuki

Sztuki muzyczne

Akademia Sztuki

Kierunki Studiów Dyscyplina Sztuki Muzyczne

W Akademii Sztuki w Szczecinie w Dyscyplinie Sztuki Muzyczne kształcimy na następujących wydziałach:

 
Wydział Edukacji Muzycznej 
 • kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej specjalność:
  • Edukacja Muzyczna
  • Edukacja Muzyczna - Muzyka Kościelna
  • Edukacja Muzyczna - Dyrygentura Chóralna
  • Edukacja Muzyczna - Dyrygentura Chóralna, specjalizacja: dyrygentura orkiestr dętych
  • Edukacja Muzyczna, specjalizacja: prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową
  • Nauczanie Przedmiotów Ogólnomuzycznych w Szkole Muzycznej
 
Wydział Wokalny
 • kierunek Wokalistyka specjalność:
  • Śpiew Solowy
 
Wydział Instrumentalny

Specjalności:

 • akordeon,
 • altówka,
 • fagot,
 • flet,
 • fortepian, 
 • gitara,
 • harfa, 
 • klarnet, 
 • klawesyn,
 • kontrabas,
 • obój, 
 • organy,
 • perkusja, 
 • puzon, 
 • saksofon, 
 • skrzypce, 
 • trąbka, 
 • tuba, 
 • waltornia, 
 • wiolonczela.
 
Akademia Sztuki
×