Akademia Sztuki

Kolegium Sztuk Muzycznych

Akademia Sztuki

O nas

Kolegium Sztuk Muzycznych Akademii Sztuki w Szczecinie oficjalnie funkcjonuje od 1 października w 2019 r. w wyniku połączenia Wydziału Edukacji Muzycznej i Wydziału Instrumentalnego. W strukturach Kolegium działają obecnie trzy Wydziały 

 • Edukacji Muzycznej
 • Instrumentalny 
 • Wokalny 

prowadzące dwustopniowe studia o profilu ogólnoakademickim w systemie stacjonarnym:

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Instrumentalistyka
 • Wokalistyka

Studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejna studiach I stopnia mogą dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania aplikując na specjalizacje: 

 • muzyka kościelna, 
 • dyrygentura chóralna,
 • prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową 

Na studiach II stopnia oprócz powyższych dodatkowo na specjalności: 

 • dyrygentura orkiestr dętych, 
 • prowadzenie kształcenia słuchu, audycji muzycznych, literatury muzycznej, zasad muzyki z elementami edycji nut w szkolnictwie muzycznym
 • arteterapia (od roku 2020/2021)

Na podstawie Decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dn. 26 września 2016 roku Wydział Edukacji Muzycznej otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura. Jako Kolegium Sztuk Muzycznych posiada zatem uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie sztuki muzyczne, zgodnie z Ustawą z dn. 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz.U. z 2018, poz. 1668, z późn. zm.).

W strukturze Kolegium działają:

 • Katedra Dyrygentury Chóralnej, w tym Zakład Emisji Głosu i Zakład Muzyki Sakralnej, 
 • Zakład Kompozycji i Teorii Muzyki 
 • Zakład Dydaktyki Muzycznej i Muzykoterapii
 • Zakład Muzyki Jazzowej
 • Katedra Instrumentów Klawiszowych, Akordeonu i Gitary, w tym Zakład Fortepianu
 • Katedra Instrumentów Orkiestrowych, w tym Zakład Instrumentów Smyczkowyc
 • Katedra Wokalistyki, w tym Zakład Kameralistyki Wokalnej oraz Zakład Muzyki Operowej i Operetkowej

 

Kolegium Sztuk Muzycznych ma do dyspozycji wysokiej klasy instrumentarium (fortepiany, pianina firmy Yamaha) zakupione w 2010 r. Studenci korzystają z bazy lokalowej znajdującej się w budynkach Pałacu pod Globusem przy pl. Orła Białego 2 oraz Pałacu Ziemstwa Pomorskiego przy al. Niepodległości 40.

W ramach praktyk pedagogicznych studenci swoje zajęcia odbywają w:

Zespole Szkół w Przecławiu, Szkole Podstawowej nr 55, Państwowej Szkole Muzycznej I st. Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. Marka Jasińskiego, Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie.

Studenci Kolegium korzystają z międzynarodowego programu Erasmus.

 

Pracownicy oraz studenci korzystają z Mediateki Akademii Sztuki, która jest multimedialnym systemem biblioteczno - informatycznym opartym na tradycyjnym księgozbiorze, wraz z drukami muzycznymi oraz o multimedia (płyty, filmy, książki w wersji elektronicznej, pliki muzyczne) i licencjonowane dostępy do światowych archiwów z obszaru sztuk wizualnych i muzycznych. 

Można również korzystać z wypożyczalni sprzętu elektronicznego, bądź pojedynczych instrumentów muzycznych.

 

Akademia Sztuki
×