Akademia Sztuki

Sztuki muzyczne

Akademia Sztuki

Skład Rady Kolegium Sztuk Muzycznych

1. dr hab. Barbara Halec, prof. AS - Dziekan Kolegium Sztuk Muzycznych

2. prof. dr hab. Dariusz Dyczewski - JM Rektor AS

3. prof. dr hab. Bohdan Boguszewski

4. prof. dr hab. Ryszard Handke

5. prof. dr hab. Bogusław Rottermund

6. prof. dr hab. Dariusz Samól

7. dr. hab. Kornela Arwicz-Sienicka, prof. AS

8. dr hab. Małgorzata Bornowska, prof. AS

9. dr hab. Sylwia Burnicka - Kalishewska, prof. AS

10. dr hab. Katarzyna Dondalska, prof. AS

11. dr  hab. Sylwia Fabiańczyk-Makuch, prof. AS

12. dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska, prof. AS

13. dr hab. Jaromir Gajewski, prof. AS

14. dr hab. Bogusław Jakubowski, prof. AS

15. dr hab. Wojciech Kołaczyk, prof. AS

16. dr hab. Jacek Kraszewski, prof. AS

17. dr hab. Jarosław Lewków, prof. AS

18. dr hab. Bogdan Narloch, prof. AS

19. dr hab. Piotr Piechocki, prof. AS

20. dr hab. Jerzy Siemak, prof. AS

21. dr hab. Tomasz Szczęsny, prof. AS

22. dr hab. Urszula Szyryńska, prof. AS

23. dr hab. Anna Tarnowska, prof. AS

24. dr hab. Joanna Tylkowska-Drożdż, prof. AS

25. dr hab. Radosław Wilkiewicz, prof. AS

26. dr hab. Magdalena Witczak, prof. AS

27. dr hab. Jorge Luis Valcarcel Gregorio, prof. AS

28. dr hab. Paweł Wolski, ad.

29. dr Helena Zubanovich, prof. AS

30. dr Alicja Delecka-Bury, ad

31. dr Paweł Maślanka, ad.

32. dr Łukasz Popiałkiewicz, ad. 

33. Filip Bańkowski, student

34. Rafał Bigot, student

35. Natalia Grudnik, studentka

36. Dorota Jaśkiewicz, studentka

37. Natalia Jaworek, studentka

38. Agata Olejniczak, studentka

39. Aleksandra Przybyła, studentka

40. Bartosz Rozdeba, student

41. Adam Szramski,  student

42. Marta Oblęgor-Woźna, pracownik administracyjny

Akademia Sztuki
×