Akademia Sztuki

Wydział Edukacji Muzycznej

Akademia Sztuki

Komitet Organizacyjny

 

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą: 

 

  1. prof. dr hab. Dariusz Dyczewski / Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie
  2. dr hab. Barbara Halec prof. nadzw. / Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie 
  3. dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska prof. nadzw / Dyrektor konkursu, Kierownik Katedry Wokalistyki Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie 
  4. dr Paweł Wolski / Sekretarz konkursu 
  5. Wioleta Anders / Prezes Fundacji „Akademia Nova” 
  6. Jolanta Bartczak / Specjalista ds. promocji i organizacji wydarzeń w Akademii Sztuki 
Akademia Sztuki
×