Akademia Sztuki

Wydział Edukacji Muzycznej

Kolegium Sztuk Muzycznych

Akademia Sztuki

Zakład Emisji Głosu

Zakład Emisji Głosu to kameralne grono pedagogów wokalistów, dyrygentów i pedagogów emisji głosu, które czuwa nad rozwojem głosu w mowie i w śpiewie studentów Akademii Sztuki realizując ten przedmiot jako obowiązkowy dla studentów WEM a także jako fakultatywny dla WI. Udziela także konsultacji emisji głosu wszystkim chętnym studentom, pedagogom, pracownikom Uczeni i mieszkańcom Szczecina.

Pedagodzy zakładu prowadza własną działalność naukowo - dydaktyczną. Zakład organizuje konferencje naukowe z dziedziny emisji głosu, prowadzi działalność koncertową współpracując z kołami naukowymi Uczelni i innymi wydziałami organizując dla społeczności Uczelni dla miasta i regionu koncerty studentów Edukacji Muzycznej. Zakład współorganizował Ogólnopolski Przegląd Piosenki Rosyjskiej oraz przegląd widowisk Jasełkowych „Gwiazdorałka”. Pedagodzy Zakładu biorą udział jako członkowie jury w przeglądach piosenek dla dzieci młodzieży i dorosłych a także prowadzą warsztaty dla uczestników festiwali i przeglądów. Zakład dorocznie współorganizuje i uczestniczy w Światowych Dniach Głosu, organizuje cykliczne koncerty charytatywne dla potrzebujących z naszego miasta i regionu. Organizuje kursy emisji głosu w mowie i w śpiewie dla chętnych zainteresowanych grup pracowników Uczelni i prowadzi takie kursy dla zorganizowanych zainteresowanych grup pracowniczych Szczecina i regionu.

Zakład Emisji Głosu roztacza opiekę nad szczecińskim środowiskiem chóralnych prowadząc w chórach opiekę wokalną , warsztaty dla chórzystów ze Szczecina i regionu współpracując z chórmistrzami i pedagogami emisji głosu z innych uczelni Szczecina i Polski.

Akademia Sztuki
×