Akademia Sztuki

Wydział Edukacji Muzycznej

Kolegium Sztuk Muzycznych

Akademia Sztuki

Zakład Muzyki Sakralnej

Zakład Muzyki Sakralnej Akademii Sztuki w Szczecinie powstał na początku roku akademickiego 2019/2020. Kształci studentki i studentów w ramach specjalizacji - muzyka kościelna.

Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje następujące przedmioty kierunkowe: organy, śpiew liturgiczny, akompaniament liturgiczny, prawo kościelne z liturgiką, zespół chorałowy, praktykę liturgiczną, realizację basu cyfrowanego oraz organoznawstwo z akustyką.

Zakład sprawuje także opiekę merytoryczną nad działalnością artystyczną studentek i studentów w zakresie organizacji i aktywnego udziału w koncertach muzyki sakralnej. Mogą oni tym samym poznawać bogactwo repertuaru sakralnego, zwłaszcza śpiew chorału gregoriańskiego, śpiew polifoniczny, śpiew z towarzyszeniem instrumentów, a także utwory muzyki instrumentalnej, zwłaszcza organowej.

W skład Zakładu wchodzą:
- dr Łukasz Popiałkiewicz
- st. wykł. Anna Kirschke-Valcarcel
- mgr Jakub Stefek
- mgr Urszula Stawicka
- dr Zbigniew Woźniak
- dr Michał Kocot

Akademia Sztuki
×