Akademia Sztuki

Wydział Edukacji Muzycznej

Kolegium Sztuk Muzycznych

Akademia Sztuki

Zakład Dydaktyki Muzycznej i Arteterapii

Zakład Dydaktyki Muzycznej i Arteterapii jest samodzielnym zakładem Wydziału Edukacji Muzycznej. Działalność naukowa jej pracowników skupia się w obszarze szeroko pojętej edukacji muzycznej, specjalistycznej edukacji w szkołach muzycznych, a także kształcenia i dokształcania nauczycieli uczących muzyki w szkołach różnych typów.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne związane z kształceniem pedagogicznym studentów kierunków: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, wokalistyka oraz instrumentalistyka: pedagogika, psychologia, podstawy dydaktyki, metodyka edukacji muzycznej, pedagogika zabawy, instrumenty szkolne/flażolety, improwizacja fortepianowa, praktyki w szkole podstawowej, metodyka i teoria kształcenia nauczycieli, muzykoterapia.

Zakład organizuje coroczną konferencję naukowo-metodyczną Teoria muzyki w praktyce, skierowaną do nauczycieli szkół muzycznych, jak również warsztaty metodyczne dla nauczycieli muzyki i studentów. Ściśle współpracuje ze szkołami podstawowymi nr 55 „Błękitna” w Szczecinie i w Przecławiu, z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego, Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów Zabawy KLANZA, Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Nauczycieli i z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty.

Studenci odbywają zajęcia metodyki edukacji muzycznej w bogato wyposażonej pracowni (sprzęt audio-video, szkolne instrumenty muzyczne, tablica interaktywna z komputerem i rzutnikiem, biblioteczka nutowa). Zatrudnienie wykładowców – praktyków pozwala na skuteczną współpracę ze środowiskiem lokalnym. Liczba uczestników warsztatów pozwala sądzić, że działalność wspomagająca metodykę jest szczecińskim nauczycielom niezwykle potrzebna.

 

 

W skład Zakładu wchodzą:

- dr Alicja Delecka-Bury – adiunkt

- dr Sylwia Seul-Michałowska - adiunkt

- mgr Małgorzata Bortnik – wykładowca

- mgr Iwona Wierzbicka – wykładowca

- mgr Maria Janowska – wykładowca – zlecenie

- mgr Barbara Kunc – wykładowca – zlecenie

- mgr Dorota Kalinowska – wykładowca – zlecenie

Akademia Sztuki
×