Akademia Sztuki

Wydział Edukacji Muzycznej

Akademia Sztuki

Zakład Muzyki Sakralnej, Kompozycji i Teorii Muzyki

Zakład Muzyki Sakralnej, Kompozycji i Teorii Muzyki

Zakład Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Sztuki w Szczecinie, zgodnie z definicją (zakład – jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego, o wąskiej dyscyplinie) zajmuje się organizacją konferencji naukowych (w tym koncertów) oraz nadzorem nad prawidłowo realizowanym programem przedmiotów z zakresu teorii muzyki.

 Muzyka Sakralna

Zakład  Kształci studentki i studentów w ramach specjalizacji - muzyka kościelna.

Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje następujące przedmioty kierunkowe: organy, śpiew liturgiczny, akompaniament liturgiczny, prawo kościelne z liturgiką, zespół chorałowy, praktykę liturgiczną, realizację basu cyfrowanego oraz organoznawstwo z akustyką.

Zakład sprawuje także opiekę merytoryczną nad działalnością artystyczną studentek i studentów w zakresie organizacji i aktywnego udziału w koncertach muzyki sakralnej. Mogą oni tym samym poznawać bogactwo repertuaru sakralnego, zwłaszcza śpiew chorału gregoriańskiego, śpiew polifoniczny, śpiew z towarzyszeniem instrumentów, a także utwory muzyki instrumentalnej, zwłaszcza organowej.

W skład Zakładu wchodzą:
- dr Łukasz Popiałkiewicz
- st. wykł. Anna Kirschke-Valcarcel
- mgr Jakub Stefek
- mgr Urszula Stawicka
- dr Zbigniew Woźniak
- dr Michał Kocot

Akademia Sztuki
×