Akademia Sztuki

Wydział Edukacji Muzycznej

Kolegium Sztuk Muzycznych

Akademia Sztuki

Zakład Teorii Muzyki i Kompozycji

Zakład Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Sztuki w Szczecinie, zgodnie z definicją (zakład – jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego, o wąskiej dyscyplinie) zajmuje się organizacją konferencji naukowych (w tym koncertów) oraz nadzorem nad prawidłowo realizowanym programem przedmiotów z zakresu teorii muzyki.

Akademia Sztuki
×