Akademia Sztuki
Akademia Sztuki
08.09.2019

Sylwia Burnicka – Kalischewska i jej nowa monografia

 

Nakładem wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się właśnie nowa monografia sfinansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie zatytułowana „Muzyczno-literacka przestrzeń cyklu Myrten op. 25 Roberta Schumanna i jej znaczenie dla jakości wykonawstwa artystycznego” autorstwa dr hab. Sylwii Burnickiej – Kalischewskiej, prof. nadzw. AS.

Autorka wydała także niemiecki odpowiednik tej pozycji „Die Verbindung der musikalisch-literarischen Dimensionen innerhalb des Liederzyklus Myrten op. 25 von Robert Schumann und ihre Bedeutung für die künstlerische Praxis“.

Oto fragmenty recenzji:

Książka niniejsza może stać się bez wątpienia bardzo ciekawą pozycją w literaturze dotyczącej jakości wykonawstwa artystycznego cyklu pieśni Myrten op. 25  Roberta Schumanna.    (...)

Język jakim posługuje się Autorka świadczy o Jej niepospolitej erudycji, a znajomość zagadnień poruszonych w dziele, wiedza muzyczna, Jej interesujące i wnikliwe uwagi interpretacyjne wzbogacone osobistymi refleksjami, wzbudzają szczery podziw. Pani Sylwia Burnicka-Kalischewska  wykazała dużą samodzielność w prowadzeniu badań i formułowaniu wniosków, dotarła do wielu ciekawych publikacji w języku niemieckim, polskim i rosyjskim. (...)

          Książka z pewnością przyniesie ogromny pożytek czytelnikom, a zwłaszcza wokalistom i pedagogom śpiewu. Omówienie poszczególnych rozdziałów Autorka oparła na cennych źródłach, a analiza formalna została przeprowadzona profesjonalnie z wielką dbałością o szczegóły.

      Z pełnym przekonaniem rekomenduję tę książkę. Stanowi ona spójną, logiczną całość o klarownej i czytelnej kompozycji, a fachowość przedstawionych zagadnień nie budzi wątpliwości.

     

                                                              prof. zw. dr hab. Jolanta Gzella

 

 

Kolegium Sztuk Muzycznych
NEWS
Akademia Sztuki
×