Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Jakub Stefek organistą podczas 10 Ordynacji i Inwestytury absolwentów Abraham Geiger Kolleg w Berlinie

Jakub Stefek z Zakładu Muzyki Sakralnej, Kompozycji i Teorii Muzyki pełnił obowiązki organisty podczas uroczystości 10. Ordynacji i Inwestytury absolwentów Abraham Geiger Kolleg w Berlinie. Jest to wiodąca w świecie szkoła rabinacka i kantoralna prowadząca studia z zakresu żydowskiej teologii i muzyki, a także jedna z kluczowych instytucji służących odnowie życia żydowskiego w Europie po II wojnie światowej. 

Podczas uroczystości Ordynacji i Inwestytury nowi rabini oraz kantorzy otrzymują prawo do pełnienia swojej posługi na całym świecie, stąd jest ona bardzo ważnym świętem, odbywającym się z udziałem wysokich rangą przedstawicieli wspólnot żydowskich oraz państwa niemieckiego. Tegoroczna uroczystość z uwagi na pandemię koronawirusa podzielona była na dwa spotkania - 8 września i 29 września. Wykonywano m. in. utwory na głos solowy, chór i organy najsłynniejszych kompozytorów muzyki synagogalnej XIX wieku - Louisa Lewandowskiego i Salomona Sulzera.

Jakub Stefek jest pracownikiem Akademii Sztuki od 2017 roku. Obecnie kończy przygotowywać pracę doktorską na temat twórczości żydowskich kompozytorów Europy środkowej na organy solo w latach 1810 - 1938. Jako organista współpracuje z Gminą Żydowską w Berlinie. 

Kolegium Sztuk Muzycznych
NEWS
Akademia Sztuki
×