Akademia Sztuki

Wydział Instrumentalny

Akademia Sztuki

Katedra Instrumentów Dętych, Akordeonu, Gitary, Harfy i Perkusji

Katedra powstała wraz z powołaniem do życia Akademii Sztuki w Szczecinie w 2010 roku. Od początku istnienia Kierownikiem jest klarnecista dr hab. Bogusław Jakubowski prof. AS. Katedra kształci studentów w różnych specjalnościach:  instrumenty orkiestrowe – dęte drewniane: flet, obój klarnet, saksofon, fagot, instrumenty dęte blaszane: trąbka, waltornia, puzon, tuba oraz instrumenty perkusyjne i harfa. W Katedrze oprócz wyżej wymienionych są także specjalności nie orkiestrowe: gitara i akordeon.  Katedra poprzez swoje działania dydaktyczne, koncertowe i organizacyjne przygotowuje przyszłych absolwentów do podjęcia pracy w charakterze muzyka artysty: solisty, kameralisty, muzyka orkiestrowego a także daje uprawnienia do pracy pedagogicznej w szkołach muzycznych I, II stopnia oraz w szkolnictwie prywatnym. Studenci Katedry biorą czynny udział w projektach artystycznych, oraz w życiu kulturalnym Szczecina i regionu. Kadra dydaktyczna Katedry w większości to aktywni artyści grający w uznanych instytucjach kultury m.in. w Filharmonii Szczecińskiej. Na deskach wielu estrad koncertowych przekazują oni swoją wiedzę, kunszt wykonawczy i umiejętności  studentom również w ramach wielu wspólnych inicjatyw artystycznych.

 

Akademia Sztuki
×