Akademia Sztuki

Wydział Instrumentalny

Akademia Sztuki

Katedra instrumentów Smyczkowych

Katedra powstała wraz z powołaniem do życia Akademii Sztuki w Szczecinie (2010). Jest organizatorem procesu dydaktycznego w specjalnościach: skrzypce, altówka, wiolonczela i kontrabas. Przygotowuje studentów do podjęcia pracy w charakterze solisty, kameralisty, muzyka orkiestrowego, oraz daje możliwość zdobycia uprawnień pedagogicznych. Studenci katedry biorą czynny udział w projektach artystycznych, oraz w życiu kulturalnym Szczecina i regionu.

Kadra dydaktyczna to aktywni na estradach praktycy, którzy swe doświadczenie przekazują studentom również w ramach wspólnych inicjatyw artystycznych.

 

Akademia Sztuki
×